Informacije o zaštiti podataka – bs

 1. Opšte informacije

 2. Internet stranice

 3. Bilteni, tematske mejling liste, pretplate, treneri/ce GreenCampus-a

 4. Prijavljivanje za događaje

 5. Naručivanje publikacija


1. OPŠTE INFORMACIJE

1.1 Vlasnik/ca i oblast nadležnosti

Fondacija Heinrich Böll, registrirana kao neprofitna nevladina organizacija, održava ovu online uslugu u skladu s relevantnim evropskim i njemačkim pravnim odredbama o zaštiti podataka.

1.2 Pravo na informacije

Imate pravo na informacije koje se odnose na podatke o vašoj ličnosti koji se koriste, kao i na njihovo ispravljanje, brisanje ili ograničavanje obima korištenja. Tim povodom možete nas kontaktirati pismenim putem ili poslati E-mail na adresu datenauskunft@boell.de.

1.3 Povjerenik/ca za zaštitu podataka

U vezi s pitanjima koja se odnose na zaštitu podataka možete nas kontaktirati pismenim putem ili poslati E-mail na adresu datenschutz@boell.de.

1.4 Regulatorni organ

Imate pravo da uložite žalbu kod nadležnog regulatornog organa.

2. Internet stranice

Pri upotrebi naših internet stranica, lični podaci se obrađuju u sljedeće svrhe:

2.1 Prenošenje online sadržaja

2.2 Prenošenje sadržaja treće strane

2.3 Unapređenje naših online usluga

2.4 Sigurnost naše tehničke infrastrukture

2.5 Prenošenje komentara

2.1 Prenošenje online sadržaja

2.1.1 Svrha i podaci

Kako biste vidjeli sadržaje naših internet stranica, vaš pretraživač će, između ostalog, prenijeti sljedeće informacije (kao dio HTTP zahtjeva):

 • vašu IP adresu (brojčani niz koji identificira vaš pristup internetu),

 • web stranicu koju ste pozvali,

 • informacije o tipu pretraživača i operativnog sistema koji koristite.

2.1.2 Pravna osnova

Gore navedene kategorije podataka potrebne su za prenošenje traženog sadržaja i optimiziranje prikaza istog. Podaci se obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa da prenesemo sadržaj po vašem zahtjevu.

2.1.3 Prijenos podataka i osobe ovlaštene za pristup podacima

Pravo pristupa podacima zasniva se na našim internim pravilima o dozvolama za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružateljima usluga.

2.1.4 Pohranjivanje podataka

Podaci korisnika se ne pohranjuju nakon završenog prijenosa traženog sadržaja.

2.1.5 Vaša prava

Generalno, ne postoji zakonsko pravo na zahtjev za ispravljanjem, brisanjem ili pristupom informacijama o podacima korisnika/korisnice koji se prenose tokom pristupanja online sadržaju, budući da se ti podaci čuvaju privremeno radi prenošenja traženih sadržaja i da će biti obrisani odmah nakon završetka transakcije. Stoga dotični podaci više neće biti dostupni za zahtjeve koji se tiču zaštite ličnih podataka.

Međutim, ipak Vam ostavljamo mogućnost da podnesete zahtjev za dobivanjem informacija, a mi ćemo nastojati da takve zahtjeve razmotrimo i ispunimo kad god je to moguće, i u slučajevima kada ne postoji pravna obaveza da to učinimo, ili da odbijanje davanja informacije obrazložimo pismenim putem.

2.2 Prenošenje sadržaja treće strane

Na našim internet stranicama koristimo dodatne servise kako bismo uvezali naše sadržaje sa drugim korisnim sadržajima drugih web stranica. Preusmjeravanje se koristi budući da imamo opravdan interes da naše sadržaje obogatimo sadržajima trećih strana i na taj način ih dovedemo u međusobnu vezu. U cilju postizanja toga, bit ćete preusmjereni na određene službe i, putem HTTP-zahtjeva, te usluge će po pravilu također biti obaviještene o tome da posjećujete našu stranicu. Zarad opravdane zaštite vaših interesa, tj. kako biste mogli da kontrolirate koji provajder ima pristup takvim informacijama, po pravilu ćete biti preusmjereni na stranice treće strane tek nakon što ste dali svoj pristanak.

Kada počnete da koristite usluge trećih strana, primjenjivat će se njihova pravila o zaštiti podataka:

2.3 Unapređenje naših online usluga

2.3.1 Svrha i kategorije podataka

Za unapređenje naše online ponude provodimo evaluaciju načina na koji se korisnici/e kreću kroz naše stranice. U te svrhe analiziramo sljedeće podatke koji proističu iz HTTP zahtjeva (HTTP-requests):

 • Dio vaše IP adrese, tj. brojčani niz koji identificira tačku pristupa računara, anonimizirana je brisanjem posljednja dva dijela (bloka ili brojeva) adrese,

 • internet stranicu koju ste pozvali,

 • informacije o tipu internet pretraživača i operativnog sistema koji se koriste, i

 • po potrebi, internet stranicu koja je posjećena prije pristupa našoj internet stranici (informacije o upućivanju).

Pored toga, koristimo kolačiće (cookies) kako bismo identificirali korisnike/korisnice koji/e su već posjećivali našu stranicu.

Anonimizirane statistike o pristupanju korisnika/ca našim stranicama prikupljamo koristeći Matomo-Tool (ranije Piwik) koji je instaliran na našim serverima i posjeduje certifikat na osnovu njemačkog zakonodavstva o zaštiti ličnih podataka. Imate pravo da se u svakom trenutku povučete iz ovog prikupljanja anonimnih, nepersonaliziranih podataka. Da bi povlačenje bilo omogućeno, kolačić će biti sačuvan u vašem internet pretraživaču.

Ovdje možete uložiti prigovor na anonimno prikupljanje podataka pomoću Matomo-a (Piwik):

Na ovom mjestu možete odlučiti da li jasno naznačeni kolačić za web analizu smije biti pohranjen u vašem pretraživaču (Browser), kako bi vlasniku/vlasnici web stranice bila omogućena analiza različitih statističkih podataka.

Ukoliko ste protiv toga, klikom na sljedeći link ćete pohraniti Piwik-ov deaktivacijski kod u vašem pretraživaču.

Pored toga, koristimo softver Heatmap, oruđe za stvaranje anonimnih heatmaps (toplotnih mapa) korisničkog ponašanja na našim stranicama. Ukoliko želite da odustanete od toga, molimo vas da kliknete na sljedeći link i pratite uputstva Heatmap-a.

Piwik i Heatmap rade u skladu s "Do Not Track"-podešavanjem vašeg pretraživača. Ukoliko želite da aktivirate ovo podešavanje, molimo vas da pročitate uputstvo koje vam je dostupno ovdje.

2.3.2 Pravna osnova

Gore navedene vrste podataka se sakupljaju i obrađuju prema našem opravdanom interesu da unaprijedimo upotrebljivost naših internet stranica.

2.3.3 Prijenos podataka i osobe ovlaštene za pristup takvim podacima

Pravo na pristup podacima zasniva se na našim internim pravilima koja se tiču dozvola za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružateljima usluga.

2.3.4 Zadržavanje podataka

Svi lični podaci bivaju anonimizirani odmah nakon njihovog prikupljanja.

2.3.5 Vaša prava

Ne postoji zakonsko pravo na zahtjev za ispravljanjem, brisanjem ili pristupom informacijama o podacima korisnika/korisnice, jer nakon prenošenja traženih sadržaja slijedi anonimiziranje, te dovođenje u vezu s tražiteljem informacija više nije moguće.

2.4  Sigurnost naše tehničke infrastrukture

2.4.1 Svrha i vrste podataka

S ciljem osiguranja naše tehničke infrastrukture, koristimo sljedeće informacije sadržane u HTTP zahtjevu (HTTP-request):

 • vašu IP adresu (brojčani niz koji identificira vašu trenutnu tačku pristupa internetu),

 • web stranicu koju ste pozvali,

 • informacije o internet pretraživaču i operativnom sistemu koji se koriste, i

 • po potrebi, internet stranicu koja je posjećena prije pristupa našoj internet stranici (Referrer-Information / informacije o upućivanju).

2.4.2 Pravna osnova

Pohranjivanje podataka proizlazi iz našeg opravdanog interesa, da u slučaju grešaka i cyber-napada na naše tehničke sisteme možemo izvršiti analizu.

2.4.3 Prijenos podataka i osobe ovlaštene da pristupe takvim podacima

Pravo na pristup podacima zasniva se na našim internim pravilima koja se tiču dozvola za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružateljima usluga.

2.4.4 Zadržavanje podataka

Ukoliko se ne identificira kršenje sigurnosti, dotični podaci će biti obrisani u roku od sedam dana. U slučaju da nastupi sigurnosni problem, podaci će biti obrisani čim prestane legitimni razlog za njihovo zadržavanje.

2.4.5 Vaša prava

Generalno, postoji zakonsko pravo na zahtjev za ispravljanjem, brisanjem ili pristupom informacijama o podacima korisnika/korisnice. S tim da je po pravilu moguće dovođenje u vezu s osobom preko IP-adrese. Istovremeno imamo obavezu da informacije dajemo samo ovlaštenim osobama. Stoga je potrebno dostaviti opravdan dokaz o tome da se tražene informacija tiču Vas.

2.5 Prenošenje komentara

2.5.1 Svrha i vrste podataka

Posjetioci/posetiteljke naših internet stranica mogu objavljivati komentare na priloge. U tom slučaju ćemo sačuvati podatke koji su vidljivi u polju za komentare:

 • vaše ime (javno prikazano)

 • E-mail adresa (nije javno prikazano)

 • sadržaj komentara (javno prikazano)

Pored toga, niz korisničkog agenta (user agent string) koji identificira vaš internet pretraživač biće sačuvan, kako bi podržao filtriranje neželjene pošte (spam).

2.5.2 Pravna osnova

Podaci se čuvaju i objavljuju uz vašu suglasnost.

2.5.3 Prijenos podataka i osobe ovlaštene da pristupe takvim podacima

Pravo na pristup podacima zasniva se na našim internim pravilima koja se tiču dozvola za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružateljima usluga. Gore spomenuti „niz korisničkog agenta“ obrađuje se na osnovu našeg legitimnog interesa da identificiramo i filtriramo neželjenu poštu.

2.5.4 Zadržavanje podataka

Ovi lični podaci će se čuvati sve dok dotična osoba ne povuče dozvolu za korištenje podataka i zatraži njihovo brisanje.

2.5.5 Vaša prava

U vezi s ovom vrstom podataka, generalno postoji pravo na zahtjev i ispravku informacija.
 

3. Bilteni, tematske mejling liste, pretplate, treneri/ce GreenCampus-a

3.1 Svrha i vrste podataka

Ovde će se prikupljati i čuvati lični podaci radi ispunjenja jednog od glavnih zadataka Fondacije Heinrich Böll, u skladu s članom 2 našeg statuta. Ti podaci obuhvaćaju maksimalno sljedeće:

 • ime

 • titula

 • rod/način oslovljavanja

 • datum rođenja

 • kontakt podaci (poštanska adresa, E-mail, telefon, faks, instant messenger, internet stranica)

 • tematska polja interesovanja

 • odnos sa Fondacijom

 • način i vrijeme uspostavljanja kontakta od strane Fondacije

 • profesionalni kontakti i informacije o ekspertima/eksperticama

 • specifičnosti

 • informacije o zaštiti podataka

3.2 Pravna osnova

Podaci se čuvaju uslijed pristanka ili na osnovu legitimnog interesa Fondacije da ispuni svoj zadatak definiran Statutom.

3.3 Prijenos podataka i osobe ovlaštene da pristupe takvim podacima

Pravo na pristup podacima zasniva se na našim internim pravilima koja se tiču dozvola za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružateljima usluga.

3.4 Zadržavanje podataka

Ovi lični podaci će se čuvati sve dok dotična osoba ne povuče dozvolu za korištenje podataka i zatraži njihovo brisanje. Pored toga, redovno provjeravamo kojim osobama naše ponude nisu uspješno isporučene u proteklih 18 mjeseci. U takvim slučajevima, svi lični podaci će biti obrisani u okviru razumnog perioda obrade, ali u roku od maksimalno 3 mjeseca.

3.5 Vaša prava

Imate pravo na informacije o gore navedenim vrstama podataka, kao i na njihovo brisanje, ispravljanje ili ograničavanje njihove obrade.

4. Prijavljivanje za aktivnosti hbs-a

4.1 Svrha i vrste podataka

Ovdje će se prikupljati i čuvati lični podaci radi ispunjenja jednog od glavnih zadataka Fondacije Heinrich Böll, u skladu s članom 2 našeg Statuta. Ti podaci obuhvaćaju maksimalno sljedeće:

 • ime

 • titula

 • rod/način oslovljavanja

 • kontakt podaci (poštanska adresa, E-mail adresa, telefon)

 • informacije o javnim događajima

 • način i vrijeme uspostavljanja kontakta od strane Fondacije

 • informacije o zaštiti podataka

4.2 Pravna osnova

Podaci se čuvaju na osnovu pristanka ili na osnovu legitimnog interesa Fondacije da ispuni svoj zadatak definiran Statutom.

4.3 Prijenos podataka i osobe ovlaštene da pristupe takvim podacima

Pravo na pristup podacima zasniva se na našim internim pravilima koja se tiču dozvola za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružateljima usluga.

4.4  Zadržavanje podataka

Osobe koje učestvuju/prisustvuju aktivnostima hbs-a suglasne su da budu kontaktirane i daju dozvolu da njihovi podaci budu čuvani radi pripreme, organiziranja, naknadne obrade i dokumentiranja dotične aktivnosti. Ukoliko ne postoje naknadne tačke kontakta s Fondacijom, svi lični podaci biće provjereni i obrisani nakon 18 mjeseci, uz razuman rok za obradu od najviše 3 mjeseca.

4.5 Vaša prava

Imate pravo na informaciju o gore navedenim vrstama podataka, kao i na njihovo brisanje, ispravljanje ili ograničavanje njihove obrade.

5. Naručivanje publikacija

5.1 Svrha i vrste podataka

Prilikom slanja naših publikacija, obrađuju se sljedeći podaci korisnika/ca:

 • ime

 • adresa, po potrebi adresa za naplatu računa

 • E-mail

 • naručene publikacije

 • podaci o naplati

5.2 Pravna osnova

Podaci se čuvaju na osnovu sporazuma, tj. predugovornog pravnog odnosa.

5.3 Prijenos podataka i osobe ovlaštene da pristupe takvim podacima

Pravo na pristup podacima zasniva se na našim internim pravilima koja se tiču dozvola za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružateljima usluga.

5.4 Zadržavanje podataka

Nakon slanja publikacije, vaši lični podaci će biti obrisani. Ukoliko slanje publikacije zahtjeva plaćanje, vaši podaci će biti čuvani onoliko koliko to propisuje zakon.

5.5 Vaša prava

Imate pravo na informaciju o gore navedenim vrstama podataka, kao i na njihovo brisanje, ispravljanje ili ograničavanje njihove obrade, ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonskim uvjetima.