Gizlilik Politikası - tr

1 Genel Bilgiler

2 İnternet Siteleri

3 Bültenler, E-posta listleri, abonelikler, Yeşil Kampüs koçlukları

4 Etkinlikler için kayıt yaptırmak

5 Yayın talebinde bulunmak


1 Genel Bilgiler

1.1 Koruyucu ve Yükümlülükleri

Heinrich-Böll-Stiftung e.V. bu online hizmetleri Avrupa ve Almanya’daki gizlilik hukuku esaslarına göre yürütmektedir.

 

1.2 Bilgi Edinme Hakkı

Şahsınız hakkında işlem gören ve tutulan bilgiye ulaşma hakkına sahipsiniz. Bu bilginin düzeltilmesini, silinmesini ya da kısıtlandırılmış bir şekilde kullanılmasını talep edebilirsiniz.

Talepleriniz için bizimle buradan irtibata geçebilir ya da datenauskunft@boell.de adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

1.3 Veri güvenliği

Gizlilik konusunda sorularınız var ise, bizimle lütfen posta yolu ile ya da datenschutz@boell.de adresini kullanarak e-posta üzerinden irtibata geçiniz.

 

1.4 Yasal Yetkili

Şikayetlerinizi, mevzuattan sorumlu “Berliner Beauftrağte für Datenschutz und Informationsfreiheit” makamına iletebilirsiniz.

 

2 İnternet Siteleri

İnternet sitelerimizi kullanırken, kişisel bilgiler aşağıdaki amaçlar dahilinde toplanır:

 

2.1 Online içeriğin iletilmesinde

2.2 Üçüncü şahıslar tarafından temin edilen içeriğin iletilmesinde

2.3 İnternet üzerinden verdiğimiz hizmetlerimizin geliştirilmesinde

2.4 Teknik altyapımızın güvenliği amacı ile

2.5 Post’ların (yorumların) yayınlanmasında

 

2.1 Online yorumların yayınlanması

2.1.1 Sözkonusu içeriğin amacı ve türü

İnternet sitelerimizdeki içeriğe ulaşabilmeniz için, (HTTP talebi doğrultusunda) İnternet tarayıcınız tarafımıza aşağıda belirtilen bilgileri iletecektir:

• IP adresiniz (İnternete girişinizi tanımlayan sayısal bir etiket)

• Talep ettiğiniz web içerikleri,

• Kullanılan internet tarayıcı türü ve işletim sistemi bilgileri

 

2.1.2 Hukuki Zemin

Yukarıda detaylandırılan veriler talep edilen içeriklerin iletilmesi ve en uygun sunum biçiminin belirlenebilmesi için gereklidir. Sözkonusu veriler, kullanıcı talepleri doğrultusunda, içerikleri iletme ihtiyacımız temelinde işlem görür.

 

2.1.3 Verilerin iletimi ve bu verilere ulaşma hakkına sahip kişiler

Verilere ulaşma hakkı, erişim izinlerine dair kendi bünyemizde geçerli olan ilgili kurallara ve aynı zamanda hizmet sağlayıcılarımızla yaptığımız ilgili yazılı anlaşmalara tabidir.

 

2.1.4 Veri Mülkiyeti

Sözkonusu veriler, tarafımızca, yalnızca talep edilen içerik kullanıcıya iletilene kadar saklanır.

 

2.1.5 Haklarınız

Genel olarak, veriler talep edilen içeriklerin iletilebilmesi için yalnızca geçici olarak saklandığından ve iletinin sonlanmasının ardından silindiklerinden, online içeriğe erişim esnasında verinin değiştirilmesi, silinmesi veya kullanıcı ile paylaşımına dair herhangi bir yasal hak bulunmamaktadır. Dolayısıyla, sözkonusu veriler, gizlilikle ilgili talepler olduğunda elde mevcut olmayacaktır.

Ancak, bu tür bilgileri talep etmek için başvuru yapma özgürlüğüne sahipsiniz, bizler de bu tür bilgilere yönelik yaptığınız talepleri mümkün olduğu ölçüde ve herhangi bir yasal dayanak aramaksızın değerlendirmeye ve cevaplandırmaya çalışırız. Yardımcı olamadığımız taktirde nedenlerini tarafınıza yazılı olarak iletiriz.

 

2.2 Üçüncü şahıslar tarafından temin edilen içeriklerin yayınlanması

Internet sayfalarımız, üçüncü-şahıs içeriklerini dahil edebilmek adına üçüncü-şahıs hizmetlerini kullanmaktadır. Kullanıcılar, bu diğer taraflarca sağlanan içeriği geliştirmeye ve dolayısıyla içerikleri ilişkilendirmeye yönelik yasal gereksinimiz bağlamında [başka sayfalara] yönlendirilirler.

Bunun sağlanabilmesi için, sizler ilgili [İnternet] sayfalara yönlendirilecek ve HTTP talepleri doğrultusunda, bu sözkonusu sayfalar bizim internet sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bilgisini derleyebileceklerdir.

Yasal menfaatlerinizin korunabilmesi için, bir başka deyişle, hizmet sağlayıcının sözkonusu bilgi dahilinde hangi içeriğe erişimi olduğunu kontrol edebilmeniz için, ancak onay vermeniz halinde üçüncü şahıs sitelere yönlendirmeniz gerçekleşecektir.

Üçüncü şahıs hizmetini kullanmaya başladığınızda, sözkonusu servisin gizlilik ilkelerine dair kurallar geçerli olacaktır.

• YouTube ve Vimeo üzerinden görüntülü içerikler

• Soundcloud ve Mixcloud üzerinden sesli içerikler

• Twitter üzerinden haberler

• Flickr ve Instagram üzerinden görseller

• Facebook

 

2.3. İnternet hizmetlerimizin geliştirilmesi

2.3.1 Amaçlar ve veri çeşitleri

Online içeriklerimizi geliştirebilmek adına kullanıcıların internet sayfalarımızdaki dolaşımını değerlendiririz. Bu amaçla, HTTP taleplerinden edindiğimiz, aşağıda belirtilen verilerin analizini yaparız:

• IP adresinizin bir bölümü (bir başka deyişle, bilgisayarınızın erişim noktasını belirleyen sayısal etiket). Ancak, İP adresinizin son iki bölümü (sayısal bloklar halinde) silinerek anonim hale getirilir.

• Erişim talep ettiğiniz internet sayfası

• İnternet servis sağlayıcının turu ve işletim sistemine dair bilgi

• Muhtemelen internet sayfamızı ziyaretten önce bulunduğunuz internet sayfası (ileti bilgisi)

Buna ek olarak, dönüş yapan kullanıcıları tespit edebilmek amacı ile ‘çerez’ (tanımlama bilgileri) kullanmaktayız. İnternet sayfamızdaki kullanıcı davranışlarını takip edebilmek adına ınternet verilerini de toplamaktayız. Bu tür internet analizleri için sunucumuza yüklenmiş olan ve Alman gizlilik kanunu çerçevesinde tasdik edilmiş Matomo (daha önceki adı ile Piwik) adındaki yazılımı kullanmaktayız.

Bu anonim ve kişiselleştirilmemiş verinin toplanmasını herhangi bir aşamada reddetme hakkına sahipsiniz. Bu ret işleminin geçerli olabilmesi için, internet tarayıcınıza bir ‘çerez’ (tanımlama bilgisi) tanımlanacaktır.

Buradan da anonim ve kişiselleştirilmemiş veri analiz programından (Matomo/Piwik) direct çıkış yapabilirsiniz:

 

Ek olarak, internet sayfalarımızdaki kullanıcı hareketlerini anonim olarak grafiklendirmek için Heatmap adındaki yazılımı kullanmaktayız. Bu değerlendirmeden çıkmak için buraya tıklayınız, ve Heatmap tarafından yapılan yönlendirmeleri takip ediniz.

Piwik ve Heatmap internet tarayıcılarınızdaki ‘takip etme’ komutuna sadık kalacaklardır. Eğer bu tanımlamayı yapmak istiyorsanız, lütfen buradaki talimatları takip ediniz.

 

2.3.2 Yasal Zemin

Yukarıda belirtilen veriler internet sayfalarımızın kullanımını geliştirmek adında sahip olduğumuz yasal hak çerçevesinde toplanır ve işlem görürler.

 

2.3.3 Verilerin iletimi ve bu verilere erişimi olan kişiler

Verilere erişim hakkı erişim izinlerine dair bünyemizdeki mevcut kurallara ve aynı zamanda servis sağlayıcılarımızla yaptığımız yazılı anlaşmalara tabidir.

 

2.3.4 Verilerin Saklanması

Bütün kişiler veriler toplandıktan hemen sonra anonim hale getirilir.

 

2.3.5 Haklarınız

Genel olarak, tutulan veriler anonimleştirildiğinden ve dolayısıyla bilgi talebinde bulunan bireysel kullanıcı ile belli bir içeriğin ilişkilendirilmesi mümkün olmadığından, sözkonusu verinin değiştirilmesi, silinmesi ve kullanıcı ile paylaşımı bağlamında herhangi bir yasal hak sözkonusu değildir.

 

2.4 Tekniki Altyapımızın güvenliği

2.4.1 Amaçlar ve veri türleri

Tekniki altyapımızı güvenilir kılmak adına, yapılan HTTP talebinde aşağıda belirtilen su bilgilere odaklanırız:

• IP adresiniz (bilgisayarınızın İnternete erişim noktasını belirleyen sayı dizini)

• Talep ettiğiniz internet sayfası,

• İnternet servis sağlayıcının turu ve işletim sistemine dair bilgi

• Muhtemelen internet sayfamızı ziyaretten önce bulunduğunuz internet sayfası (ileti bilgisi)

 

2.4.2 Yasal Zemin

Sözkonusu bilgiler, işletimsel hataları ve teknik sistemimize olası saldırıları analiz etmeye yönelik yasal ihtiyacımız doğrultusunda saklanırlar.

 

2.4.3 Verilerin iletimi ve bu verilere erişimi olan kişiler

Verilere ulaşma hakkı, erişim izinlerine dair kendi bünyemizde geçerli olan ilgili kurallara ve aynı zamanda hizmet sağlayıcılarımızla yaptığımız ilgili yazılı anlaşmalara tabidir.

 

2.4.4 Verilerin Saklanması

Güvenlik ihlalleri tespit edilmediği müddetçe sözkonusu veriler yedi gün içerisinde silinecektir. Güvenlik ihlali tespit edildiğinde, sözkonusu veriler tutulmalarına dair yasal bir gerekçe kalmadığı an silinirler.

 

2.4.5 Haklarınız

Genel olarak, yukarıda belirtilen veri türünde bilginin talep edilmesine ve değiştirilmesinin talep edilmesine dair yasal hak mevcuttur. Ancak, kural olarak, sözkonusu veri yalnızca İP adresi üzerinden kişiselleştirilebilinir ve aynı zamanda, bunu yalnızca yetkili kişilerle paylaşma zorunluluğumuz vardır. Bu su anlama gelir; sözkonusu veriye erişebilmek için, bu verinin gerçekte size ait olduğunu ispatlamanız gerekir.

 

2.5 Post’ların (yorumların) yayınlanması

2.5.1 Amaçlar ve veri türleri

İnternet sayfamızın kullanıcıları yorum paylaşabilirler. Bu durumda, bir yorum paylaşabilmeniz için temin etmeniz gereken şu zorunlu bilgileri muhafaza ederiz.

• İsminiz (internet sayfasında görüldüğü şekilde)

• E-posta adresiniz (internet sayfasında görülmez),

• Yorumunuz (internet sayfasında görülür).

Ek olarak, internet tarayıcı sisteminizi tanımlayan kullanıcı aracı zinciri, istenmeyen posta (spam) filtresi için tarafımızca muhafaza edilecektir.

 

2.5.2 Yasal Zemin

Veriler onayınız dahilinde saklanır ve yayınlanır.

 

2.5.3 Verilerin iletimi ve bu verilere erişimi olan kişiler

Verilere ulaşma hakkı, erişim izinlerine dair kendi bünyemizde geçerli olan ilgili kurallara ve aynı zamanda hizmet sağlayıcılarımızla yaptığımız ilgili yazılı anlaşmalara tabidir. Yukarıda bahsi geçen “kullanıcı aracı zinciri”, istenmeyen e-postaları belirlemek ve filtrelemek için yasal gereksinimiz doğrultusunda işlem görür.

 

2.5.4 Verilerin Saklanması

Sözkonusu kişisel veriler, mevzu edilen kişi verilerin kullanılması iznini geri çekmediği ve silinmesini talep etmediği sürece saklanacaktır.

 

2.5.5 Haklarınız

Bu tür verilere dair bilgi edinme ve değiştirilmesi talebinde bulunmaya dair genel bir hak mevcuttur.

 

3 Bültenler, E-posta listleri, abonelikler, Yeşil Kampüs koçlukları

3.1 Amaçlar ve veri türleri

Bu durumda, Heinrich Böll vakfının temel misyonlarından birini gerçekleştirebilmesi için sözkonusu kişisel veriler toplanacak ve saklanacaktır. (içtüzük madde 2’ye bakınız)

Sözkonusu veri, en geniş kapsamda şunları içerir:

• isim

• unvan

• cinsiyet / adres formu

• doğum tarihi

• irtibat bilgileri (posta adresi, e-posta, telefon no., faks no., messenger ismi, internet sayfası)

• ilgi alanları

• Vakıf ile ilişkisi

• Vakıfın şahıs ile ne zaman/nasıl irtibata geçtiği

• ayrıntılar

• gizlilik bilgisi

 

3.2 Yasal Zemin

Sözkonusu veriler, vakfın içtüzüğü gereğince misyonunu yerine getirmeye yönelik yasal ihtiyacı kampsamında saklanır.

 

3.3 Verilerin iletimi ve bu verilere erişimi olan kişiler

Verilere ulaşma hakkı, erişim izinlerine dair kendi bünyemizde geçerli olan ilgili kurallara ve aynı zamanda hizmet sağlayıcılarımızla yaptığımız ilgili yazılı anlaşmalara tabidir.

 

3.4 Verilerin Saklanması

Sözkonusu kişisel veriler bahsi geçen şahıs çıkış isteyip, verilerin silinmesini tarafımızdan talep etmediği sürece saklanacaktır. Ek olarak, bilginin ulaştırılamadığı durumların son 18 ay boyunca düzenli olarak takibini yaparız. Bu tür durumlarda, üç ay gibi makul bir işlem süresi sonunda yapılan bir değerlendirme ile bütün şahsi veriler silinir.

 

3.5 Haklarınız

Bu tür verileri sildirme, değiştirme ve işlem görmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz.

 

4 Etkinlikler için kayıt yaptırmak

4.1 Amaçlar ve veri türleri

Bu durumda, Heinrich Böll vakfının temel misyonlarından birini gerçekleştirebilmesi için sözkonusu kişisel veriler toplanacak ve saklanacaktır (içtüzük madde 2’ye bakınız).

Sözkonusu veri, en geniş kapsamda şunları içerir:

• isim

• unvan

• cinsiyet / adres formu

• irtibat bilgileri (posta adresi, e-posta, telefon no., faks no., messenger ismi, internet sayfası)

• etkinlik detayları

• Vakfın şahıs ile ne zaman/nasıl irtibata geçtiği

• gizlilik bilgisi

 

4.2 Yasal Zemin

Heinrich Böll vakfının tüzüğü gereğince temel misyonlarından birini gerçekleştirebilmesi için sözkonusu veriler toplanacak ve saklanacaktır.

 

4.3 Verilerin iletimi ve bu verilere erişimi olan kişiler

Verilere ulaşma hakkı, erişim izinlerine dair kendi bünyemizde geçerli olan ilgili kurallara ve aynı zamanda hizmet sağlayıcılarımızla yaptığımız ilgili yazılı anlaşmalara tabidir.

 

4.4 Verilerin Saklanması

Bir etkinlik için kayıt yaptıran şahıs kendisiyle irtibata geçilmesine onay verir, ve hazırlık, organizasyon, sürecin takibi, sözkonusu etkinliğin belgelenmesi aşamalarında verilerinin saklanmasına izin verir. Etkinlikten 18 ay sonra, üç ay gibi makul bir süre içerisinde, Vakıfla temasta kalınması gereksiz hale geldiğinde sözkousu kişisel verilerin tümü gözden geçirilir ve silinir.

 

4.5 Haklarınız

Bu tür verilerin silinmesini, değiştirilmesini ve işlem görmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

 

5 Yayın talebinde bulunmak

5.1 Amaçlar ve veri türleri

Yayın talebinde bulunurken, aşağıda belirtilen müşteri bilgileri saklanacaktır:

• isim

• adres ve gerekli görüldüğü tektirde fatura adresi

• e-posta

• talep edilen yayın

• fatura bilgisi

 

5.2 Yasal Zemin

Verilerin saklanması, yapılacak kontrat bazlı anlaşmaya ya da kontrat bazlı anlaşma öncesi varolan yasal ilişkiye bağlıdır.

 

5.3 Verilerin iletimi ve bu verilere erişimi olan kişiler

Verilere ulaşma hakkı, erişim izinlerine dair kendi bünyemizde geçerli olan ilgili kurallara ve aynı zamanda hizmet sağlayıcılarımızla yaptığımız ilgili yazılı anlaşmalara tabidir.

 

5.4 Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz sözkonusu yayın adresinize postalandığı anda silinir. Yayın için bir ödemenin sözkonusu olduğu durumlarda, verileriniz kanunların belirlediği süre zarfında saklanır.

 

5.5 Haklarınız

Bu tür veriler hakkında bilgilendirilme hakkına ve, aksi yönde yasal bir zorunluluk olmadığı taktirde, bu tür verilerin sildirme, değiştirme ve işlem gördüğü alanları kısıtlama hakkına sahipsiniz.