Η Πολιτική Απορρήτου μας

Σε ισχύ από την 24η Μαΐου 2018

 1. Γενικές πληροφορίες

 2. Ιστοσελίδες

 3. Ενημερωτικά δελτία, Λίστες Αλληλογραφίας, Συνδρομές, Εκπαιδευτές GreenCampus

 4. Εγγραφή για Εκδηλώσεις

 5. Παραγγελία δημοσιευμάτων


1. Γενικές Πληροφορίες

1.1 Φορέας διατήρησης και πεδίο εφαρμογής

 

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ (εγγεγραμμένο σωματείο) διατηρεί αυτές τις διαδικτυακές υπηρεσίες σε συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς και γερμανικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

1.2 Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα που επεξεργαστήκαμε και αποθηκεύσαμε και αφορούν εσάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να ζητήσετε την περιορισμένη χρήση των εν λόγω δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό επικοινωνήστε μαζί μας εδώ ή στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση datenauskunft@boell.de.

 

1.3 Λειτουργός προστασίας δεδομένων

 

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικού μηνύματος datenschutz@boell.de.

 

1.4 Ρυθμιστική αρχή

 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τα παράπονά σας στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, στον «Αρμόδιο Φορέα για την Προστασία Δεδομένων και την Ελευθερία Πληροφόρησης Βερολίνου».

 

2. Ιστοσελίδες

 

Όταν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

2.1 Την αποστολή διαδικτυακού περιεχομένου

2.2 Την αποστολή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους

2.3 Τη βελτίωση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών

2.4 Την ασφάλεια των τεχνικών υποδομών μας

2.5 Την αποστολή αναρτήσεων (σχολίων)

 

2.1 Αποστολή διαδικτυακού περιεχομένου

 

2.1.1 Σκοπός και είδος σχετικών δεδομένων

 

Ούτως ώστε να μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα στείλει τις ακόλουθες πληροφορίες (ως μέρος μιας αίτησης HTTP)

 

 • τη διεύθυνση ΙΡ (μια ετικέτα με αριθμούς που αναγνωρίζει το σημείο πρόσβασή σας στο διαδίκτυο),

 • το διαδικτυακό περιεχόμενο που αναζητήσατε,

 • πληροφορίες σχετικά με το είδος προγράμματος περιήγησης ιστού και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε.

 

2.1.2 Νομική βάση

 

Αυτά τα είδη δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω είναι απαραίτητα για την αποστολή του περιεχομένου που ζητήθηκε και τη βελτιστοποίηση του τρόπου που παρουσιάζεται. Επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα βάσει του έννομου συμφέροντός μας να στείλουμε το περιεχόμενο που ζητούν οι χρήστες.

 

2.1.3 Αποστολή δεδομένων και άτομα με δικαίωμα πρόσβασης σε τέτοια δεδομένα

 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα βασίζεται στους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισμούς μας σχετικά με τις άδειες πρόσβασης, όπως επίσης στις σχετικές γραπτές συμφωνίες μας με τους παρόχους υπηρεσιών που συνεργαζόμαστε.

 

2.1.4 Διατήρηση δεδομένων

 

Διατηρούμε τα εν λόγω δεδομένα μόνο μέχρι να σταλθεί στον χρήστη το περιεχόμενο που ζήτησε.

 

2.1.5 Τα δικαιώματά σας

 

Γενικά, δεν υφίστανται δικαιώματα βάσει νόμου για τη διόρθωση, διαγραφή ή αποστολή στον χρήστη δεδομένων που αποστάλθηκαν κατά τη διαδικασία πρόσβασης σε διαδικτυακό περιεχόμενο, επειδή τα δεδομένα διατηρούνται μόνο προσωρινά για να σταλθούν τα ζητούμενα περιεχόμενα και διαγράφονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Συνεπώς, τα εν λόγω δεδομένα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα για αιτήματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.

 

Παρόλα αυτά, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για τέτοιες πληροφορίες κι εμείς θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη μας το αίτημά σας και να ανταποκριθούμε σε αυτό, εφόσον είναι εφικτό, ανεξαρτήτως αν το προβλέπει ή όχι ο νόμος. Σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση ή δεν είμαστε πρόθυμοι να το εκτελέσουμε αυτό θα σας εξηγήσουμε γραπτώς τους λόγους.

 

2.2 Αποστολή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους

 

Οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τρίτων για να ενσωματώσουν περιεχόμενο τρίτων. Οι χρήστες μεταφέρονται σε άλλες σελίδες αφού διατηρούμε το έννομο συμφέρον μας να εμπλουτίσουμε το περιεχόμενο που προσφέρουμε με το περιεχόμενο που προσφέρουν άλλοι και να συσχετίσουμε έτσι περιεχόμενα. Για τον σκοπό αυτό θα μεταφερθείτε σε αντίστοιχες υπηρεσίες και μέσω αιτήσεων HTTP οι εν λόγω υπηρεσίες θα είναι σε θέση να καταλάβουν πως επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας. Ούτως ώστε να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά σας, δηλαδή να είστε σε θέση να ελέγξετε ποιος πάροχος έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, συνήθως μεταφέρεστε σε σελίδες τρίτων μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

 

Όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων, θα ισχύουν οι δικές τους αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων.

 

 

2.3. Βελτίωση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών

 

2.3.1 Σκοπός και είδη δεδομένων

 

Για να βελτιστοποιήσουμε το περιεχόμενο που προσφέρουμε στο διαδίκτυο, αξιολογούμε τον τρόπο που περιηγούνται οι χρήστες στις ιστοσελίδες μας. Για τον σκοπό αυτό αναλύουμε τα ακόλουθα δεδομένα που προκύπτουν από αιτήσεις HTTP:

 

 • μέρος της διεύθυνσης ΙΡ (δηλαδή, μια ετικέτα με αριθμούς που αναγνωρίζει το σημείο πρόσβασης του υπολογιστή σας). Ανωνυμοποιούμε, όμως, τη διεύθυνση ΙΡ σας, διαγράφοντας τα δύο τελευταία μέρη (σειρές αριθμών) της διεύθυνσης,

 • την ιστοσελίδα που ζητήσατε,

 • πληροφορίες σχετικά με το είδος προγράμματος περιήγησης ιστού και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε και

 • πιθανόν τη σελίδα που επισκεφθήκατε πριν να επισκεφθείτε τη δική μας (πληροφορίες τοποθεσίας παραπομπής).

 

Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να αναγνωρίσουμε τους τακτικούς χρήστες. Συλλέγουμε επίσης διαδικτυακά δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στις ιστοσελίδες μας. Για αυτού του είδους τις διαδικτυακές αναλύσεις χρησιμοποιούμε το λογισμικό Matomo (παλιότερα έφερε την ονομασία Piwik), το οποίο έχουμε εγκαταστήσει στους διακομιστές μας και το οποίο έχει πιστοποιηθεί βάσει του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθείτε από αυτήν τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων χωρίς προσωπικά στοιχεία. Για να εφαρμοστεί αυτή η εξαίρεση θα τοποθετηθεί ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 

Εδώ μπορείτε να ζητήσετε κατευθείαν την εξαίρεσή σας από τη διαδικτυακή ανάλυση χωρίς προσωπικά στοιχεία (Matomo/Piwik):

 

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούμε το λογισμικό Heatmap, ένα εργαλείο που αποτυπώνει ανώνυμα heat maps της συμπεριφοράς των χρηστών στις ιστοσελίδες μας. Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από αυτό, παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που δίνει το Heatmap.

 

Τόσο το Piwik όσο και το Heatmap σέβονται τη ρύθμιση «do not track» του προγράμματος περιήγησής σας. Αν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ.

 

2.3.2 Νομική βάση

 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα είδη δεδομένων που αναφέρθηκαν παραπάνω επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να βελτιώνουμε τη χρηστικότητα των ιστοσελίδων μας.

 

2.3.3 Αποστολή δεδομένων και άτομα με δικαίωμα πρόσβασης σε τέτοια δεδομένα

 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα βασίζεται στους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισμούς μας σχετικά με τις άδειες πρόσβασης, όπως επίσης στις σχετικές γραπτές συμφωνίες μας με τους παρόχους υπηρεσιών που συνεργαζόμαστε.

 

2.3.4 Διατήρηση δεδομένων

 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα ανωνυμοποιούνται μόλις συλλεχθούν.

 

2.3.5 Τα δικαιώματά σας

 

Γενικά, δεν υφίστανται δικαιώματα βάσει νόμου για τη διόρθωση, διαγραφή ή αποστολή στον χρήστη των εν λόγω δεδομένων, επειδή τα δεδομένα που διατηρούνται ανωνυμοποιούνται και ως εκ τούτου είναι κατά κανόνα αδύνατον να συνδεθούν συγκεκριμένα δεδομένα με τους μεμονωμένους χρήστες που ζητούν πληροφορίες.

 

 

2.4 Η ασφάλεια των τεχνικών υποδομών μας

 

2.4.1 Σκοπός και είδη δεδομένων

 

Για να διασφαλίσουμε τις τεχνικές υποδομές μας, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αιτήσεις HTTP:

 

 • τη διεύθυνση ΙΡ (μια ετικέτα με αριθμούς που αναγνωρίζει το σημείο πρόσβασης του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο),

 • την ιστοσελίδα που ζητήσατε,

 • πληροφορίες σχετικά με το είδος προγράμματος περιήγησης ιστού και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε και

 • πιθανόν, τη σελίδα που επισκεφθήκατε πριν να επισκεφθείτε τη δική μας (πληροφορίες τοποθεσίας παραπομπής).

 

2.4.2 Νομική βάση

 

Διατηρούμε τα εν λόγω δεδομένα επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να αναλύουμε δυσλειτουργίες και επιθέσεις που στοχεύουν στα τεχνικά μας συστήματα.

 

2.4.3 Αποστολή δεδομένων και άτομα με δικαίωμα πρόσβασης σε τέτοια δεδομένα

 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα βασίζεται στους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισμούς μας σχετικά με τις άδειες πρόσβασης, όπως επίσης στις σχετικές γραπτές συμφωνίες μας με τους παρόχους υπηρεσιών που συνεργαζόμαστε.

 

2.4.4 Διατήρηση δεδομένων

 

Εκτός κι αν ανιχνευθούν παραβιάσεις της ασφάλειας των ιστοσελίδων μας, τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται εντός εφτά ημερών. Σε περίπτωση παραβιάσεων της ασφάλειας των ιστοσελίδων μας, τα δεδομένα θα διαγραφούν όταν δεν θα υφίσταται πλέον έννομο συμφέρον για τη διατήρησή τους.

 

2.4.5 Τα δικαιώματά σας

 

Γενικά, δεν υφίστανται δικαιώματα βάσει νόμου για αίτηση αποστολής πληροφοριών σχετικά με τα είδη δεδομένων που αναφέρθηκαν παραπάνω, ούτε για αίτημα διόρθωσής τους. Εντούτοις, τα εν λόγω δεδομένα μπορούν κατά κανόνα να προσωποποιηθούν μόνο μέσω της διεύθυνσης IP και παράλληλα υποχρεούμαστε να κοινοποιήσουμε πληροφορίες μόνο σε δικαιούχους. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποδείξετε πως τα εν λόγω δεδομένα όντως ανήκουν σε εσάς για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά.

 

2.5 Αποστολή αναρτήσεων (σχόλια)

 

2.5.1 Σκοπός και ήδη δεδομένων

 

Οι χρήστες των ιστοσελίδων μας μπορούν να αναρτήσουν σχόλια. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, αποθηκεύουμε τα υποχρεωτικά δεδομένα, δηλαδή τις πληροφορίες που πρέπει να δώσετε για να είστε σε θέση να αναρτήσετε τα σχόλιά σας, όπως

 

 • το όνομά σας (εμφανίζεται στο διαδίκτυο),

 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (δεν εμφανίζεται στο διαδίκτυο),

 • την ανάρτησή σας (εμφανίζεται στο διαδίκτυο).

 

Επιπρόσθετα, διατηρείται η συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη, η οποία αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας για να διευκολυνθεί το φιλτράρισμα της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

 

2.5.2 Νομική βάση

 

Τα δεδομένα διατηρούνται και δημοσιεύονται κατόπιν συγκατάθεσή σας.

 

 

2.5.3 Αποστολή δεδομένων και άτομα με δικαίωμα πρόσβασης σε τέτοια δεδομένα

 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα βασίζεται στους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισμούς μας σχετικά με τις άδειες πρόσβασης, όπως επίσης στις σχετικές γραπτές συμφωνίες μας με τους παρόχους υπηρεσιών που συνεργαζόμαστε. Επεξεργαζόμαστε τη «συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη» που αναφέρεται παραπάνω επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να αναγνωρίζουμε και να φιλτράρουμε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

 

2.5.4 Διατήρηση δεδομένων

 

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται εκτός κι αν ο ενδιαφερόμενος αποσύρει τις άδειες για χρήση των δεδομένων και ζητήσει τη διαγραφή τους.

 

2.5.5 Τα δικαιώματά σας

 

Σε σχέση με αυτού του είδους τα δεδομένα υφίσταται γενικά το δικαίωμα αίτησης αποστολής πληροφοριών και διόρθωσής τους.

 

3. Ενημερωτικά δελτία, Λίστες Αλληλογραφίας, Συνδρομές, Εκπαιδευτές

GreenCampus

 

3.1 Σκοπός και είδη δεδομένων

 

Σε αυτήν την περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και διατηρούνται για να εκπληρωθεί μια από τις βασικές αποστολές του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ (βλ. κεφ. 2 του εσωτερικού κανονισμού μας). Αυτά τα δεδομένα αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

 

 • όνομα

 • τίτλο

 • φύλο / τρόπο προσφώνησης

 • ημερομηνία γέννησης

 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, ηλ. διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. φαξ, όνομα χρήστη στο πρόγραμμα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, ιστοσελίδα)

 • πεδία ενδιαφέροντος

 • σχέση με το Ίδρυμα

 • πότε/πώς επικοινώνησε μαζί σας το Ίδρυμα

 • λεπτομέρειες

 • πληροφορίες απορρήτου

 

3.2 Νομική βάση

 

Διατηρούμε τα εν λόγω δεδομένα επειδή το Ίδρυμα έχει έννομο συμφέρον να εκπληρώσει την αποστολή του, όπως αυτή ορίζεται στους εσωτερικούς κανονισμούς της.

 

3.3 Αποστολή δεδομένων και άτομα με δικαίωμα πρόσβασης σε τέτοια δεδομένα

 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα βασίζεται στους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισμούς μας σχετικά με τις άδειες πρόσβασης, όπως επίσης στις σχετικές γραπτές συμφωνίες μας με τους παρόχους υπηρεσιών που συνεργαζόμαστε.

 

3.4 Διατήρηση δεδομένων

 

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται εκτός κι αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει την εξαίρεσή του και τη διαγραφή των δεδομένων. Επιπρόσθετα, εξετάζουμε τακτικά όλες τις περιπτώσεις στις οποίες στο διάστημα των τελευταίων 18 μηνών δεν μπορούσαν να αποσταλθούν πληροφορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται μετά την εξέτασή τους εντός μίας εύλογης περιόδου επεξεργασίας που δεν ξεπερνά τους τρεις μήνες.

 

3.5 Τα δικαιώματά σας

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή, τη διόρθωση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων.

 

4. Εγγραφή για Εκδηλώσεις

 

4.1 Σκοπός και είδη δεδομένων

 

Για τον σκοπό αυτό συλλέγονται προσωπικά δεδομένα για να εκπληρωθεί μια από τις βασικές αποστολές του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ (βλ. κεφ. 2 του εσωτερικού κανονισμού μας). Αυτά τα δεδομένα αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

 

 • όνομα

 • τίτλο

 • φύλο / τρόπο προσφώνησης

 • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, ηλ. διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου)

 • πληροφορίες για τις εκδηλώσεις

 • πότε/πώς επικοινώνησε μαζί σας το Ίδρυμα

 • πληροφορίες απορρήτου

 

4.2 Νομική βάση

 

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται επειδή το Ίδρυμα έχει έννομο συμφέρον να εκπληρώσει την αποστολή του όπως αυτή διατυπώνεται στον εσωτερικό κανονισμό του.

 

4.3 Αποστολή δεδομένων και άτομα με δικαίωμα πρόσβασης σε τέτοια δεδομένα

 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα βασίζεται στους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισμούς μας σχετικά με τις άδειες πρόσβασης, όπως επίσης στις σχετικές γραπτές συμφωνίες μας με τους παρόχους υπηρεσιών που συνεργαζόμαστε.

 

4.4 Διατήρηση δεδομένων

 

Τα άτομα που εγγράφονται για μία εκδήλωση, δίνουν τη συγκατάθεσή τους να επικοινωνήσουμε μαζί τους όπως επίσης την άδειά τους να διατηρήσουμε τα δεδομένα τους για να προετοιμάσουμε, να οργανώσουμε, να συμπληρώσουμε και να καταγράψουμε την εν λόγω εκδήλωση. Αν δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι επικοινωνίας με το Ίδρυμα, όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα ελεγχθούν και θα διαγραφούν μετά από 18 μήνες εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος επεξεργασίας που δεν ξεπερνά τους τρεις μήνες.

 

4.5 Τα δικαιώματά σας

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή, διόρθωση και τον περιορισμό της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων.

 

5. Παραγγελία δημοσιευμάτων

 

5.1 Σκοπός και είδη δεδομένων

 

Όταν παραγγέλλετε δημοσιεύματα διατηρούνται τα ακόλουθα δεδομένα πελάτη:

 

 • όνομα

 • διεύθυνση και, αν χρειάζεται, διεύθυνση χρέωσης

 • ηλεκτρονική διεύθυνση

 • δημοσίευμα παραγγελίας

 • πληροφορίες τιμολόγησης

 

5.2 Νομική βάση

 

Η διατήρηση δεδομένων βασίζεται στη συμβατική συμφωνία ή σε μια προσυμβατική νομική σχέση.

 

5.3 Αποστολή δεδομένων και άτομα με δικαίωμα πρόσβασης σε τέτοια δεδομένα

 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα βασίζεται στους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισμούς μας σχετικά με τις άδειες πρόσβασης, όπως επίσης στις σχετικές γραπτές συμφωνίες μας με τους παρόχους υπηρεσιών που συνεργαζόμαστε.

 

5.4 Διατήρηση δεδομένων

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν μόλις αποσταλεί το εν λόγω δημοσίευμα. Σε περίπτωση που κάποιο δημοσίευμα επιβαρύνεται με χρέωση, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος.

 

5.5 Τα δικαιώματά σας

 

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για αυτά τα δεδομένα και να ζητήσετε τη διαγραφή, τη διόρθωση και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, εφόσον δεν προβλέπει κάτι διαφορετικό ο νόμος.