Informacije o zaštiti podataka - sr

Reading time: 23 minutes

Na snazi od avgusta 2019. godine

 1. Opšte informacije

 2. Veb-sajtovi

 3. Njuzleteri, mejling liste, pretplate, treneri Zelenog kampusa

 4. Prijava za događaje

 5. Naručivanje publikacija

 6. Ankete i evaluacije

 7. Vebinari i video konferencije

 8. Prijave za posao i stažiranje

 9. Stipendije

 10. Prijavljivanje za nagrade i školarine pri asocijaciji „Friends of the Heinrich-Böll-Foundation” (Prijatelji fondacije „Hajnrih Bel”)

 11. Prijatelji fondacije „Hajnrih Bel” i volonteri


1. OPŠTE INFORMACIJE

1.1 Rukovalac i cilj

Fondacija „Hajnrih Bel” objavljuje svoje veb-sajtove u skladu sa važećim zakonima o privatnosti Evropske Unije i Nemačke.

Sledi kratak pregled načina na koji obrađujemo vaše podatke. Ukoliko naredne stavke i zasebne informacije o privatnosti ne tvrde suprotno, primenjuju se mere navedene u odeljku pod nazivom Opšte informacije.

1.2 Kako kontaktirati našeg referenta/referentkinju za zaštitu podataka

Ukoliko imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka, molimo vas da nas kontaktirate dopisom ili putem mejl adrese datenschutz@boell.de

1.3 Prava lica na koja se politika odnosi i regulatorni organ

Po pravilu, imate sledeća prava:

 • Pravo na pristup (član 15. OUZP-a)

 • Pravo na ispravku (član 16. OUZP-a)

 • Pravo na brisanje (član 17. OUZP-a)

 • Pravo na ograničavanje obrade (član 18. OUZP-a)

 • Pravo na prenosivost podataka (član 21. OUZP-a)

 • Pravo na prigovor (član 21. OUZP-a)

Kako biste ostvarili svoja prava, možete nas kontaktirati putem mejl adrese <Link Impressum> ili nam možete poslati imejl na datenauskunft@boell.de

Pregledaćemo svaki pojedinačni zahtev i ukoliko zaključimo da su prava na koje se lice poziva nevažeća, napismeno ćemo pružiti razloge za takvu procenu.

Želeli bismo i da istaknemo da nam može biti potreban dodatni dokaz o identitetu kako bismo smanjili rizik od zloupotrebe prava.

Imate pravo da podnesete zvaničnu žalbu nadležnom nadzornom organu u Saveznoj pokrajini Berlin. Pored navedenih berlinskih organa, možete kontaktirati i regulatorna tela u saveznoj pokrajini Nemačke, u mestu vašeg prebivališta ili rada.

1.4 Primalac podataka

Podaci se prenose drugima u skladu sa pravilima uspostavljenim u pisanim sporazumima u kojima su sve zakonske odgovornosti jasno predstavljene, ili prema pravilima navedenim u sledećim odeljcima.

1.5 Izmene u našim informacijama o zaštiti podataka

Informacije o zaštiti podataka su povremeno podložne izmenama i ispravkama, naročito ukoliko promene u važećem zakonu ili našim internim procedurama tako zahtevaju.

2. Veb-sajtovi

Pri upotrebi naših internet stranica, lični podaci se prikupljaju u sledeće svrhe:

2.1 Prenoš onlajn sadržaja

2.2 Prenoš sadržaja sadržaja obezbeđenog od strane trećih lica

2.3 Poboljšanje naših internet usluga

2.4 Bezbednost naše tehničke infrastrukture

2.5 Prenos objava (komentara)

2.6 Anti-spam kontrola

2.7 Baza podataka Green Memory arhive

2.1 Prenoš onlajn sadržaja

2.1.1 Svrha i kategorije podataka

Kako biste pristupili sadržaju naših sajtova, vaš pretraživač nam prenosi sledeće informacije (kao deo HTTP zahteva):

 • vašu IP adresu (brojčani niz koji identifikuje vaš pristup internetu),

 • internet sadržaj koji ste zatražili,

 • informacije o tipu pretraživača i operativnog sistema koji koristite.

Kako bi se prikazale određene informacije, koristi se JavaScript, pod uslovom da niste onesposobili JavaScript u pretraživaču ili da ne koristite JavaScript bloker.

2.1.2 Pravna osnova

Podaci se obrađuju na osnovu naših legitimnih interesa (Član 6.1 (đ) OUZP-a) kako bismo vam pružili sadržaj po vašem zahtevu na najbolji mogući način.

2.1.3 Zadržavanje podataka

Podaci se ne zadržavaju nakon što se traženi sadržaj prenese.

2.1.4 Vaša prava

Prava na pristup, ispravku, brisanje i sl. nisu primenjiva, a što se tiče svrhe prenosa, podaci se zadržavaju samo privremeno i brišu se odmah po završetku transakcije. 

2.2 Prenoš sadržaja treće strane

2.2.1 Svrha i kategorije podataka

Naši veb-sajtovi koriste, između ostalog, i sledeće servise kako bi ugradili sadržaj trećih lica.

Kada počnete da koristite servise trećih lica, tada važe njihove politike privatnosti.

Kad god su servisi trećih lica ugrađeni u naše veb-sajtove, a ukoliko ne preduzmemo tehničke mere da to sprečimo, bićete upućeni na odgovarajuće pružaoce usluga koji će moći da zaključe da ste posetili našu veb-stranicu.

Pored naših veb-sajtova, nudimo i sadržaje putem mnogih društvenih mreža, kojima možete pristupiti klikom na odgovarajuću ikonicu na našem veb-sajtu ili direktno. Kada pristupate tim servisima, neki od vaših podataka o ličnosti će se prenositi pružaocima usluga odgovarajućih društvenih mreža.

Ukoliko ste prijavljeni na svoj lični nalog na društvenim mrežama kada posećujete naše veb-sajtove, odgovarajuća društvena mreža može da prati vašu posetu na vašem nalogu.

Ikonice za deljenje na društvenim mrežama, koje koristimo na našem veb-sajtu, ne prenose automatski podatke odgovarajućim pružaocima usliga. Tek klikom na odgovarajuće dugme ćete biti prosleđeni odgovarajućoj društvenoj mreži, kako biste podelili sadržaj sa drugima.

2.2.2 Pravna osnova

Prosleđivanje veb-sajtovima trećih lica je zasnovano na našem legitimnom interesu (Član 6.1 (đ) OUZP-a), tačnije, kako bi zatraženi podaci i sličan sadržaj trećih strana bili prikazani.

2.2.3 Zadržavanje podataka

Podaci se zadržavaju u skladu sa politikama privatnosti odgovarajućih pružaoca sadržaja trećih strana (videti iznad).

2.2.4 Vaša prava

Informacije o vašim pravima možete pronaći u pravilima o privatnosti informacija odgovarajućih pružalaca usluga. (videti iznad).

2.3 Poboljšanje naših internet usluga

2.3.1 Svrha i kategorije podataka

Kako bismo optimizovali naše onlajn sadržaje, analiziramo kako korisnici koriste naše veb-sajtove. Zbog toga analiziramo sledeće podake, koji su preuzeti iz HTTP zahteva:

 • Deo vaše IP adrese (tačnije, numeričku oznaku pomoću koje se identifikuje pristupna tačka vašeg kompjutera), koji se anonimizira brisanjem prva dva dela (blokova brojeva) adrese.

 • Veb-stranicu koju ste zatražili.

 • Informacije o tipu internet pretraživača i operativnog sistema koji koristite.

Pored toga, koristimo kolačiće za identifikaciju korisnika koji se vraćaju na sajt. Kolačići su tekstualni fajlovi koji sadrže identifikacijski broj koji vaš internet pretraživač skladišti i ukoliko ponovo posetite naš veb-sajt, oni će biti ponovo prosleđeni nama.

2.3.2 Pravna osnova

Gore navedene vrste obrade podataka su zasnovane na našem legitimnom interesu (Član 6.1 (đ) OUZP-a) kako bismo poboljšali usluge naših veb-sajtova.

2.3.3 Zadržavanje podataka

Svi personalizovani podaci se anonimiziraju odmah nakon prikupljanja.

2.3.4 Vaša prava

Svi lični podaci bivaju anonimizirani odmah nakon njihovog prikupljanja.

Prikupljamo statistiku o korišćenju naših veb-sajtova pomoću pružaoca usluga Piwik PRO GmbH. Ukoliko ne želite da se vaši podaci prikupljaju u ovu svrhu (opt out), molimo vas kliknite ovde.

Koristimo i Heatmap softver za vizualizaciju korišćenja naše veb-stranice u anonimnoj formi. Ukoliko ne želite da se vaši podaci prikupljaju u ovu svrhu (opt out), molimo vas kliknite ovde.

Kako bismo omogućili da se vaši podaci ne prikupljaju, takozvani opt-out kolačići se skladište u vašem veb pretraživaču. Ukoliko se odlučite za brisanje svih kolačića uskladištenih u vašem pretraživaču, moraćete da ponovite proces.

Poštujemo postavku ‘ne pratiti’ vašeg veb pretraživača. Kada aktivirate ovu postavku, nećemo zadržavati vaše podatke u svrhe optimizacije našeg veb-sajta.

2.4  Bezbednost naše tehničke infrastrukture

2.4.1 Svrha i kategorije podataka

Kako bismo osigurali našu tehničku infrastrukturu, koristimo sledeće informacije sadržane u HTTP zahtevu:

 • Vašu IP adresu (niz brojeva koji identifikuju vašu trenutnu tačku pristupa kompjutera na mrežu)

 • Veb-sajt koji ste tražili.

 • Informacije o tipu internet pretraživača i operativnog sistema koji koristite.

 • Ukoliko je neophodno, strane posećene pre pristupa našem veb-sajtu (podaci o uputiocu).

2.4.2 Pravni osnov

Podaci se čuvaju usled našeg legitimnog interesa da analiziramo kvarove i napade usmerene ka našim tehničkim sistemima.

2.4.3 Zadržavanje podataka

Ukoliko se kršenje bezbednosti ne istraži, podaci se brišu u roku od sedam dana. Ukoliko dođe do kršenja bezbednosti, podaci se brišu prestankom daljeg legitimnog interesa za njihovo zadržavanje.

2.4.4 Vaša prava

Po pravilu postoji zakonsko pravo za traženje informacija o gore pomentim vrstama podataka, kao i pravo da se isprave. Međutim, po pravilu se ti podaci mogu personalizovati samo putem IP adrese.

2.5 Prenos objava (komentara)

2.5.1 Svrha i kategorije podataka

Korisnici našeg veb-sajta mogu da komentarišu sadržaj. U tom slučaju, čuvamo podatke prikazane u komentarima, a to su:

 • Vaše ime (prikazano na internetu)

 • Vaša mejl adresa (nije prikazano na internetu)

 • Vaša objava (prikazana na internetu)

Ukoliko uređujete Kommunalwiki stranicu ili objavljujete komentare na istoj, zadržavamo sledeće podatke:

 • Ukoliko niste prijavljeni: IP adresu (prikazana na internetu);

 • Ukoliko ste prijavljeni na vaš korisnički nalog: korisničko ime (prikazano na internetu);

 • Ukoliko ste prijavljeni na vaš korisnički nalog: imejl adresu (nije prikazana na internetu);

 • Ukoliko ste prijavljeni na vaš korisnički nalog: dobrovoljne informacije u vezi sa vašim kvalifikacijama (prikazane na internetu).

Takođe zadržavamo i takozvanu ‘User-Agent’ nisku za identifikaciju internet pretraživača i podršku za prevenciju neželjenih mejlova (spam).

2.5.2 Pravna osnova

Lice na koje se podaci odnose je dalo svoj pristanak za zadržavanje i objavljivanje podataka (Član 6.1 (a) OUZP-a). User-Agent niska se zadržava radi zaštite naših legitimnih interesa (Član 6.1 (đ) OUZP-a), naime radi filtriranja neželjenih mejlova (spam).

2.5.3 Zadržavanje podataka

Lični podaci u pitanju se zadržavaju na neodređeni vremenski period ili dok korisnici ne povuku pristanak i ne zatraže brisanje.

2.5.4 Vaša prava

Za ovu kategoriju podataka postoji opšte pravo na informacije i ispravke.

2.6 Anti-spam kontrola

2.6.1 Svrha i kategorije podataka

Čitaoci našeg sajta imaju mogućnost da komentarišu neke sadržaje i ti komentari se mogu proveravati u cilju filtriranja neželjenih poruka (spam). U tu svrhu se analiziraju sledeći podaci:

 • Ime

 • Imejl adresa

 • IP adresa

 • Postavljeni sadržaj

 • Ukoliko je neophodno, strane posećene pre pristupa našem veb-sajtu (podaci o uputiocu)

 • Informacije o tipu internet pretraživača i operativnog sistema koji koristite

 • Vreme objavljivanja

2.6.2 Pravna osnova

Navedeni podaci se zadržavaju i analiziraju budući da imamo legitiman interes da filtriramo spam iz komentara objavljenih na našem veb-sajtu (Član 6.1 (đ) OUZP-a), istovremeno nastojeći da napor koji je za to potreban svedemo na razuman nivo.

2.6.3 Zadržavanje podataka

Ukoliko je komentar svrstan u kategoriju spam, tada podaci mogu biti zadržani na neodređeno vreme kako bi se optimizovalo prepoznavanje spama. Kada to nije slučaj, podaci se ne zadržavaju nakon prvobitnog filtriranja spama.

2.6.4 Vaša prava

Za navedene kategorije i u vezi sa trajnim zadržavanjem podataka, postoji opšte pravo na informacije i ispravke. Zahtev za brisanje se odobrava na osnovu pojedinačnih slučajeva, pod uslovom da je interes lica koje želi da se podaci izbrišu važniji od našeg interesa za filtriranje spama.

2.7 Baza podataka Green Memory arhive

2.7.1 Svrha i kategorije podataka

Pri korišćenju baza podataka koje obezbeđuje naša arhiva za biblioteku, kao i za kolekcije, možete napraviti i sačuvati personalizovane liste kako biste zabeležili naslove i arhivski materijal koji vas interesuje, kako biste mogli da im ponovo pristupite kasnije. U tu svrhu, izabrane stavke se čuvaju zajedno sa vašim korisničkim profilom tokom trajanja vaše posete. Istovremeno, koristimo kolačiće koji omogućuju vašem veb pretraživaču da zabeleži te liste i ponovo ih prenese nama tokom sledećih poseta.

U statističke svrhe vodimo dnevnik prijava na server, koji može da se koristi i za nadgledanje protivzakonite upotrebe. U tom slučaju, zadržavaju se sledeći podaci:

 • Vaša IP adresa (niz brojeva koji identifikuju vašu trenutnu tačku pristupa kompjutera na mrežu u bilo kom trenutku)

 • Veb-sajt koji ste tražili

 • Vreme i datum zahteva za pristup stranici

 • Količina prenesenih podataka

 • Obaveštenje da li je sajtu pristupljeno putem mobilnog uređaja

2.7.2 Pravna osnova

Podaci se zadržavaju s obzirom na to da imamo legitiman interes (Član 6.1 (đ) OUZP-a) da ponudimo našim posetiocima lak pristup informacijama i da im pružimo dobro korisničko iskustvo. Imamo legitiman interes da analiziramo sopstvene sisteme u slučaju grešaka, protivzakonitog pristupa ili hakovanja.

2.7.3 Zadržavanje podataka

Podaci koji se odnose na vaše personalizovane liste se zadržavaju dok ne odlučite da obrišete tu listu iz vašeg internet pretraživača. Možete da izbrišete i odgovarajući kolačić koji je skladišten u vašem internet pretraživaču. Odgovarajući HTML link će raditi samo tokom trajanja posete.

IP adrese zadržane u statističke svrhe se anonimiziraju i takvi anonimni dnevnici prijava se brišu nakon 12 meseci.

2.7.4 Vaša prava

Možete pristupiti vašim personalizovanim onlajn listama, menjati i brisati ih.

3. Njuzleteri, mejling liste, pretplate

Pri korišćenju navedenih usluga, podaci o ličnosti se zadržavaju u sledeće svrhe:

3.1 Ostvarivanje kontakta

3.2 Poboljšavanje komunikacije

3.1 Ostvarivanje kontakta

3.1.1 Svrha i kategorije podataka

Podaci o ličnosti se sakupljaju i zadržavaju kako bismo ispunili jednu od glavnih misija Fondacije „Hajnrih Bel” u skladu sa odeljkom 2 naših statuta. To sadrži:

 • Osnovne podatke (ime, titula, rod / način oslovljavanja, datum rođenja, zanimanje, itd.)

 • Kontakt podatke (poštanska adresa, imejl adresa, broj telefona, broj faksa, instant mesindžer, veb-sajt, itd.)

 • Oblast interesovanja

 • Odnos sa Fondacijom, informacije o tome kada ste kontaktirani od strane Fondacije

 • Profesionalne kontakte i informacije o kvalifikacijama

 • Pravnu osnovu za zadržavanje podataka i postavke privatnosti

3.1.2 Pravna osnova

Podaci se zadržavaju na osnovu pristanka korisnika (Član 6.1 (a) OUZP-a) ili zato što Fondacija ima legitiman interes da zadrži podatke (Član 6.1 (đ) OUZP-a) u skladu sa ciljevima postavljenim u našim statutima.

3.1.3 Zadržavanje podataka

U odsustvu drugih pravnih zahteva, podaci o ličnosti se zadržavaju dok korisnici ne povuku svoj pristanak, ne podnesu prigovor ili ne zatraže da se podaci izbrišu. Pored toga, pravni osnov za zadržavanje podataka se redovno razmatra i ukoliko nijedan pravni osnov nije više primenjiv, podaci se brišu unutar razumnog roka za obradu podataka od tri meseca.

3.1.4 Vaša prava

Za gore navedene kategorije imate opšte pravo na informacije, i imate pravo da zahtevate da se podaci izmene, obrišu ili da se njihova obarda ograniči.

3.2 Poboljšavanje komunikacije

3.2.1 Svrha i kategorije podataka

Kako bismo poboljšali našu eksternu komunikaciju pri slanju informacija, obrađujemo sledeće podatke:

 • Uspešna isporuka

 • Neuspela isporuka (vraćene poruke)

 • Otkazivanje pretplate

 • Anonimizirani procenat otvorenih poruka i broj klikova na linkove u porukama

3.2.2 Pravni osnov

Ove vrste podataka se obrađuju zato što imamo legitiman interes (Član 6.1 (đ) OUZP-a) da poboljšamo komunikaciju sa našim kontaktima.

4. Prijava za događaje

4.1 Svrha i kategorije podataka

Kako bismo planirali, organzovali, ocenjivali i dokumentovali događaje, podaci o ličnosti se zadržavaju, sa obzirom na to da su konferencije i drugi događaji važni za misiju Fondacije „Hajnrih Bel” (videti odeljak 2 naših statuta). Ti podaci su sledeći:

 • Osnovni podaci (ime, titula, način oslovljavanja, zanimanje, itd.)

 • Kontakt podaci (poštanska adresa, mejl adresa, broj telefona, itd.)

 • Informacije o događaju

 • Odnos sa Fondacijom, informacije o tome kada ste kontaktirani od strane Fondacije

 • Pravni osnov za zadržavanje podataka

 • Slike i video zapisi sa događaja

4.2 Pravna osnova

Kako bismo planirali, organizovali i dokumentovali javni događaj, gore navedeni podaci se obrađuju na osnovu prijave učesnika za događaj (Član 6.1 (b) OUZP-a), takođe pogledati Opšte uslove koriščenja prostora za javne događaje Fondacije „Hajnrih Bel”.

Kako bismo evaluirali javne događaje ili informisali učesnike o predstojećim sličnim događajima ili publikacijama, gore navedeni podaci se obrađuju pošto imamo legitimno pravo na to (Član 6.1 (đ) OUZP-a), kako bismo poboljšali javne događaje u skladu sa ciljevima statuta Fondacije.

Fotografije i video zapisi nastali na javnim događajima se obrađuju i neki od njih mogu biti objavljeni na osnovu našeg legitimnog interesa (Član 6.1 (đ) OUZP-a), kako bismo podržali svoje aktivnosti u oblasti političke edukacije i odnosa sa javnošću.

4.3 Primaoci podataka

Ako organizujemo događaje u saradnji sa drugim organizacijama, gore navedeni podaci se mogu preneti partnerima, u skladu sa navedenim ciljevima zasnovanim na već pomenutom pravnom okviru.

Fotografije i video zapisi su nakon objavljivanja dostupni u svim delovima sveta.

4.4 Zadržavanje podataka

Svi učesnici i učesnice pristaju da ih kontaktiramo i da njihovi podaci budu zadržani u svrhe planiranja, organizovanja, ocenjivanja i dokumentovanja javnih događaja. U odsustvu daljeg kontakta sa Fondacijom, ti podaci se nakon provere pojedinačno brišu iz naše baze podataka istekom perioda od 36 meseci, i u razumnom roku za obradu podataka od tri meseca.

Za potrebe dokumentacije koju predajemo našim finansijerima i u skladu sa zakonom, materijali u vezi sa javnim događajima se čuvaju najmanje deset godina.

Ne postoji definisan period zadržavanja za fotografije i video zapise naših događaja, a ti materijali se objavljuju na našim veb-sajtovima i putem naših stranica na društvenim mrežama.

4.5. Vaša prava

U slučaju gore navedenih podataka imate pravo na informacije i pravo da zatražite da netačni podaci budu izbrisani.

Što se tiče evaluacije događaja, možete povući svoj pristanak za zadržavanje vaših podataka.

U slučaju fotografija i video materijala koji se fokusiraju na pojedince, imate mogućnost da obavestite nas ili one koje smo za te potrebe angažovali da ne želite da budete fotografisani (na primer nošenjem određene vrste bedža tokom javnog događaja). Ukoliko ovo nije moguće ili fotografi/snimatelji zanemare ovaj zahtev, možete nas kontaktirati a mi ćemo pokušati da sprečimo objavljivanje tog sadržaja.

5. Naručivanje publikacija

5.1 Svrha i kategorije podataka

U svrhe slanja publikacija, zadržavamo sledeće podatke:

 • Osnovne podatke (ime, titula, način oslovljavanja, zanimanje, itd.)

 • Kontakt podatke (adresa za slanje i adresa za naplatu, imejl adresa, itd.)

 • Naručene publikacije

 • Detalje plaćanja (ako je primenjivo)

5.2 Pravna osnova

Podaci se zadržavaju na osnovu ugovornog ili predugovornog odnosa (Član 6.1 (b) OUZP-a).

5.3 Zadržavanje podataka

Po pravilu, podaci o ličnosti se brišu nakon slanja publikacija. Međutim, kada se publikacije plaćaju, relevantni podaci se zadržavaju onoliko koliko je propisano zakonom.

5.4 Vaša prava

Imate pravo na informacije o gore navedenim vrstama podataka, kao i pravo da zatražite njihovo menjanje, brisanje ili ograničenje korišćenja, pod uslovom da ne postoje nikakvi pravni zahtevi koji propisuju suprotno.

6. Ankete i evaluacije

6.1 Svrhe i kategorije podataka

Kako bismo ocenili efikasnost naših programa i aktivnosti, sprovodimo ankete i delimo upitnike učesnicima. Ti podaci se odmah anonimiziraju. Pored odgovora, možemo da beležimo i opšte statističke podatke poput roda, starosne grupe, pozadine migracije itd.)

6.2 Pravna osnova

Gore navedene vrste podataka se zadržavaju zato što imamo legitiman interes (Član 6.1 (đ) OUZP-a) da poboljšamo naše programe za relevantne ciljne grupe.

6.3 Zadržavanje podataka

U svrhe anketiranja i sprovođenja evaluacija, nijedan tip podataka o ličnosti se trajno ne zadržava.

6.4 Vaša prava

Ne postoje prava na informacije o podacima, niti na menjanje i brisanje istih, pošto su svi zadržani podaci anonimizirani, što onemogućava dovođenje podataka u vezu sa pojedincima.

7. Vebinari i video konferencije

7.1 Svrha i kategorije podataka

Pored prijava na javne događaje koji zahtevaju fizičko prisustvo (videti odeljak Prijava na događaje), postoji mogućnost za učestvovanje u onlajn formatima kao što su vebinari i video konferencije. U slučaju ovog drugog, učesnici mogu da se prijave samo imenom ili mogu da koriste pseudonim.

Kad god se koriste servisi trećih lica za održavanje takvih događaja, vrste sakupljenih podataka i njihovo korišćenje mogu biti podložni politikama o privatnosti informacija trećih lica.

7.2 Pravna osnova

U slučaju ovakvih događaja, podaci se zadržavaju na osnovu vašeg pristanka (Član 6.1 (a) OUZP-a) ili zato što je prijava bila obavezna (Član 6.1 (b) OUZP-a).

7.3 Zadržavanje podataka

Po pravilu, vebinari i video konferencije se ne snimaju i samim tim ne zadržavaju. Ukoliko snimanje jeste namera, to se mora obrazložiti uz raniji pristanak učesnika.

7.4 Vaša prava

Ne postoje prava na informacije o podacima, niti na menjanje i brisanje istih, pošto ne zadržavamo podatke o ličnosti po završetku događaja.

Pri korišćenju servisa trećih lica, informacije o vašim pravima se mogu dobiti na osnovu odgovarajućih politika privatnosti.

8. Prijave za posao i stažiranje

8.1 Svrha i kategorije podataka

Podaci se zadržavaju i obrađuju u svrhu sprovođenja procesa apliciranja za posao ili stažiranje za koje ste se prijavili:

Sledeći podaci se zadržavaju:

 • Podaci o ličnosti

 • Adresa i kontakt informacije

 • Materijali koji su deo vaše prijave

 • Interna evaluacija prijava

Ukoliko želite da vam se putni troškovi refundiraju, moramo da obradimo informacije vašeg bankovnog računa.

8.2 Pravna osnova

Podaci se zadržavaju i obrađuju na osnovu Člana 6.1 (b) OUZP-a, i gde je moguće Člana 9.2 (b) OUZP-a i Člana 88.1 OUZP-a, i § 26 Abs. 1 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz = Nemački federalni zakon za zaštitu podataka).

8.3 Primaoci podataka

Ukoliko prijavu obrađuje Interamt, Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, primenjuje se relevantna politika privatnosti o informacijama.

8.4 Zadržavanje podataka

Nakon završetka procesa prijave, svi podaci se brišu nakon što istekne period za žalbu, tačnije, uglavnom šest meseci nakon završetka procesa prijave.

Kada su u pitanju podaci vezani za plaćanja, primenjuju se obavezni zakonski periodi zadržavanja.

9. Stipendije

9.1 Tipovi podataka

Kao deo procesa odabira prijava za naš program stipendija, naš odsek za stipendije zadržava sledeće podatke o ličnosti:

 • Osnovne lične i kontakt podatke poput imena, datuma rođenja, nacionalnosti i informacija o vašem toku studija ili napredovanju.

 • Podatke iz prijave poput datuma prijavljivanja, prepiske povodom procedura prijave, dokumenata predatih u okviru prijave, procene stručnjaka i ishoda procesa prijave.

 • Informacije o bankovnom računu za refundiranje troškova ukoliko je primenjivo.

U okviru programa stipendiranja, odsek za stipendije zadržava sledeće podatke o ličnosti kao deo dosijea:

 • Sve dokumente koji su relevantni nakon što je kandidat/kandidatkinja primljen/a na program, poput sertifikata, izveštaja, prepiski (uključujući povratne informacije i godišnje izveštaje), finansijkih dokumenata, poreskih dokumenata, dokaza o prihodima i imovini, lekarskih izveštaja i informacija o bankovnom računu.

 • Dokumenta koja dokazuju prisustvo na obaveznim događajima.

Podaci se zadržavaju u sledeće svrhe, koje su detaljnije navedene u nastavku:

 • Sprovođenje programa stipendiranja

 • Evaluacija i arhiviranje

 • Prenos podataka radi lakšeg kontaktiranja

9.2 Sprovođenje programa stipendija

9.2.1 Svrha i pravna osnova

Prikupljanje, zadržavanje i obrađivanje podataka tokom procesa prijavljivanja i tokom trajanja programa stipendiranja se sprovodi kako bismo pregledali, nadgledali i evaluirali stipendiranje na osnovu Člana 6.1 (b) i (v) OUZP-a.

Nakon što je kandidat/kandidatkinja primljen/a u program stipendiranja, uslovi finansiranja se primenjuju kao što je navedeno u "Verpflichtungs- und Einverständniserklärung‟ (Garantno pismo i Izjava o pristanku).

Kako bismo utvrdili da kandidati nisu dobili više stipendija, podaci kandidata se mogu uporediti sa podacima drugih organizacija i univerziteta koji dodeljuju stipendije (na primer, Nemačka služba za akademsku razmenu, DAAD). Zbog toga se svake godine određeni univerziteti proveravaju, što znači da se podaci o ličnosti (uključujući prezime, ime, adresu, datum rođenja, i univerzitet) prosleđuju Saveznom ministarstvu obrazovanja i istraživanja koje potom upoređuje te podatke sa podacima koje su podneli drugi programi stipendiranja, BaföG (Nemački federalni zavod za studentske stipendije i zajmove), Nemačka služba za akademsku razmenu i ostali odgovarajući univerziteti.

9.2.2 Zadržavanje podataka

Svi delovi dosijea stipendiranja koji su relevantni za proces finansiranja (uključujući dokumenta priložena kao deo prijave) se moraju zadržati deset godina kako bi se finansijeru omogućilo da proceni da je finansiranje u skladu sa svim zakonskim kriterijumima. Deset godina nakon završetka finansiranja, nakon što je poslednja rata isplaćena, podaci se brišu na kraju te godine.

Prijave kandidata koji nisu dobili stipendiju, uključujući osnovne podatke o ličnosti i kontakt podatke, zadržavaju se tokom perioda od tri godine, nakon čega se brišu. Za sve podatke koji se odnose na finansijske informacije, poput refundiranja putnih troškova prilikom učešća u takozvanim selekcijskim radionicama, primenjuju se obavezni zakonski periodi zadržavanja.

9.2.3 Vaša prava

Dostavljeni dokumenti poput sertifikata, prijavnih obrazaca i izveštaja, mogu se pregledati na zahtev.

Dokumenti nastali po zahtevu odseka za stipendiranje poput stručnih procena, uverenja, kao i internih dokumenata za proces selekcije i odluka o dodeljivanju stipendija su poverljivi i stipendisti ih ne mogu pregledati.

9.3 Evaluacija i arhiviranje

9.3.1 Svrha i pravna osnova

Dosije se obrađuje kako bi se ocenile nematerijalne i materijalne komponente programa.

Odabrana dokumentacija, poput formulara i dokumenata priloženih uz prijavu, trajno se arhivira. Dokumentacija za arhiviranje se ne bira nezavisno od osobe. Trenutno se sva dokumentacija stipendista čija prezimena počinju na D ili L premešta u arhivu i trajno zadržava.

Pravni osnov za evaluaciju i trajno arhiviranje je legitimni interes Fondacije (Član 6.1 (đ) OUZP-a) kako bi obradila podatke na način koji poboljšava program stipendiranja, kao i u akademske i statističke svrhe i svrhe arhiviranja.

9.3.2 Zadržavanje podataka

Arhivirani dosijei se zadržavaju na neodređeno vreme.

9.3.3 Vaša prava

Lica na koja se ovo odnosi imaju pravo na prigovor po pitanju gore navedenih načina korišćenja dokumentacije, pod uslovom da Fondacija ne može da dokaže da postoje uverljivi i opravdani razlozi da se postupi suprotno.

9.3.4 Prenos podataka

Trenutno se lični podaci prosleđuju trećim licima ili čine dostupnim u istraživačke svrhe ili za objavljivanje samo ukoliko to zahteva zakon, i od lica na koje se podaci odnose se traži eksplicitan pristanak.

9.4 Prenos podataka kako bi se olakšao kontakt

9.4.1 Svrha i pravna osnova

Stipendisti mogu dati dozvolu da se njihovi lični podaci, uključujući ime, adresu, broj telefona, mejl adresu, univerzitet, smer studija ili doktorski predmet, i naslov disertacije predaju drugim stipendistima, predavačima/mentorima, odsecima Fondacije (uključujući državnu i međunarodne kancelarije) tokom perioda evaluacija i stipendiranja. Ukoliko daju dozvolu, podaci se obrađuju i zadržavaju na osnovu pristanka u skladu sa Članom 6.1 (a) OUZP-a.

9.4.2 Vaša prava

Imate pravo da povučete pristanak u bilo kom trenutku.

Informacije o zaštiti podataka

Važenje: Dodatak dokumentu od avgusta 2019.

10. Prijavljivanje za nagrade i školarine pri asocijaciji „Friends of the Heinrich-Böll-Foundation” (Prijatelji fondacije „Hajnrih Bel”)

 10.1. Svrha i kategorije podataka

 Prikupljanje i obrada podataka vrši se isključivo radi sprovođenja i dokumentovanja postupka selekcije i dodele nagrada i školarina asocijacije Prijatelji fondacije „Hajnrih Bel” (u daljem tekstu: Prijatelji).

 U tu svrhu se skladište sledeći podaci o predlagačima i predloženim licima, kao i o tražiocima stipendija:

 • Osnovne informacije (ime, titula, način obraćanja, datum rođenja, profesionalno zvanje, itd.)
 • Kontakt informacije (adresa, e-mail, broj telefona, broj faksa, instant messenger, veb sajt, itd.)
 • Odluka žirija ili nezavisnog panela
 • Podaci o uplati, ukoliko je neophodno.

 10.2. Pravni osnov

 Prikupljanje i obrada podataka se zasniva na Članu 6 (1) (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka EU (u daljem tekstu: GDPR)

 10.3 Primaoci podataka

 Dokumenta se predaju isključivo specijalizovanim i organizaciono odgovornim zaposlenima Fondacije, kao i članovima žirija ili nezavisnog panela. Takođe, objavljuju se imena dobitnika i dodeljenih projekata.

 10.4 Zadržavanje podataka

Zakonski period zadržavanja podataka uzima se kao standard za vreme čuvanja podataka o ličnosti. Finansijski podaci se zadržavaju najmanje 10 godina za potrebe dokumentacije prema davaocima sredstava, u skladu sa propisima.

Dodeljivanje nagrada od strane Prijatelja je od posebnog arhivskog značaja, te se podaci trajno arhiviraju i nakon isteka perioda zadržavanja.

 10.5. Vaša prava

Ako povučete predlog projekta ili prijavu, vaši podaci se brišu, sa izuzetkom obaveštenja o povlačenju, koje se zadržava u okviru gorepomenutog perioda zadržavanja, zbog našeg legitimnog interesa da imamo dokaz o povlačenju.

 11. Prijatelji fondacije „Hajnrih Bel” i volonteri

 11.1 Svrha i kategorije podataka  

 Prijatelji podržavaju ciljeve Fondacije u skladu sa članom 2. Statuta, na osnovu pisane izjave o članstvu. Rad Fondacije podržavaju i volonteri u raznim panelima i sa raznim funkcijama. Podaci koji se prikupljaju o ovim licima najviše mogu uključivati: 

 • Osnovne informacije (ime, titula, način obraćanja, datum rođenja, profesionalno zvanje, itd.)
 • Kontakt informacije (adresa, e-mail, broj telefona, broj faksa, instant messenger, veb sajt, itd.)
 • Oblasti interesovanja
 • Odnos sa Fondacijom, podaci o datumu uspostavljanja kontakta sa Fondacijom
 • Profesionalni kontakti i podaci o oblastima stručnosti
 • Pravni osnov za zadržavanje podataka, željeni parametri o privatnosti
 • Podaci o uplati

Podaci nastali tokom aktivnosti u svojstvu člana žirija za evaluaciju finansiranja i prijava za školarine takođe se čuvaju. Podaci o ličnosti se prikupljaju, zadržavaju i koriste u cilju dokumentovanja i praćenja dodeljivanja nagrada ili školarina, kao i za naučne i statističke svrhe i za evaluaciju.

 11.2. Pravni osnov

 Pravni osnov za obradu podataka kao i svrhe obrade (član 6 (1) (b) GDPR) za Prijatelje Fondacije je Statut, a za volontere je pretpostavka preuzimanja obaveze. Zadržavanje podataka nakon isteka zakonskog perioda zasnovano je na legitimnom interesu Fondacije da dokumentuje sopstvenu istoriju (član 6 (1) (f) GDPR).

 11.3. Primaoci podataka

 Imena članova žirija se objavljuju. Podaci o ličnosti se predaju trećim licima samo uz pisani pristanak lica na koje se podaci odnose. Sva stručna mišljenja i interni dokumenti u vezi sa odlukama o selekciji su poverljivi i u principu se ne otkrivaju trećim licima.

 11.4. Zadržavanje podataka

 Zakonski period zadržavanja podataka uzima se kao standard za vreme čuvanja podataka o ličnosti. Finansijski podaci se zadržavaju najmanje 10 godina za potrebe dokumentacije prema davaocima sredstava, u skladu sa propisima.

 Članovi Prijatelja kao i volonterski rad za Fondaciju su od posebnog arhivskog značaja, te se trajno arhiviraju nakon isteka perioda zadržavanja. Ovo se odnosi i na stručne izveštaje volontera odeljenja za školarine u dosijeima prethodnih dobitnika školarina čija prezimena počinju slovom „D” ili „L”.

 11.5 Vaša prava

 Generalno imate pravo da se pozovete na svoja prava u skladu sa uredbom o zaštiti podataka, i ukoliko je neophodno, ispravite ili obrišete svoje lične podatke.

 Imate pravo da prigovorite na korišćenje svojih ličnih podataka za evaluacije, statističke analize i istraživanja. U ovom slučaju, odgovarajući dokumenti se pseudonimizuju radi daljeg korišćenja nakon isteka zakonskog perioda zadržavanja.