Informacja o ochronie danych - pl

Wersja z dnia: 24 maja 2018 r.

 1. Informacje ogólne
 2. Strony internetowe
 3. Newsletter, informator tematyczny, abonamenty, trenerzy/trenerki GreenCampus
 4. Zgłaszanie udziału w wydarzeniach
 5. Zamawianie publikacji

1. Informacje ogólne

1.1 Dostawca i przedmiot

Heinrich-Böll-Stiftung e.V. prowadzi niniejsze treści internetowe z poszanowaniem właściwych przepisów prawa UE i prawa niemieckiego w zakresie ochrony danych.

1.2 Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, związanych z Państwa osobą, a także do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W tym celu mogą Państwo nawiązać z nami kontakt pisemny lub wysłać e-mail na adres datenauskunft@boell.de.

1.3 Inspektor ochrony danych

W przyypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą Państwo skontaktować się z nami pisemnie lub wysłać e-mail na adres datenschutz@boell.de.

1.4 Organ nadzorczy

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

2. Strony internetowe

Przy korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej (czytania zawartych tam informacji), zbierane są dane osobowe w następujących celach:

2.1 Przekazywanie treści internetowych

2.2 Przekazywanie treści osób trzecich

2.3 Ulepszanie oferty internetowej

2.4 Zabezpieczenie naszych systemów technicznych

2.5 Przekazywanie komentarzy

2.1 Przekazywanie treści internetowych

2.1.1 Cel i dane

W celu przekazania treści wywołanej przez Państwa strony internetowej Państwa przeglądarka przesyła między innymi następujące informacje (jako treść zapytania HTTP):

 • Państwa adres IP (ciąg cyfr, który identyfikuje podłączenie Państwa komputera do Internetu),

 • wywołaną przez Państwa stronę internetową,

 • informacje o wykorzystywanych przez Państwa przeglądarce i systemie operacyjnym.

2.1.2 Podstawa prawna

Wymienione wyżej kategorie danych są potrzebne w celu przekazania wywołanych przez Państwa treści oraz optymalizacji sposobu ich wyświetlania. W tej sytuacji dochodzi do przetwarzania danych ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący przekazywania Państwu treści na podstawie Państwa zapytania.

2.1.3 Przekazywanie danych i osoby uprawnione do dostępu

Uprawnienia do dostępu są przyznawane w oparciu o naszą wewnętrzną koncepcję przyznawania uprawnień oraz odpowiednich pisemnych uzgodnień z naszymi usługodawcami.

2.1.4 Okres przechowywania danych

Po zakończeniu procesu przekazywania treści dane nie będą zachowywane.

2.1.5 Państwa prawa

Co do zasady nie mają Państwo prawa do żądania informacji o danych zapisywanych podczas korzystania z oferty internetowej, ich sprostowania ani usunięcia, ponieważ przy przekazaniu treści internetowych dane zapisywane są tylko tymczasowo, wyłącznie na potrzeby skorzystania ze strony, po czym są natychmiast usuwane. Nie ma więc możliwości przekazania ich w przypadku wnioskowania o ich udostępnienie.

Mimo to mają Państwo prawo do złożenia wniosku o udzielenie informacji. W takiej sytuacji każdy wniosek tego typu rozpatrujemy indywidualnie i staramy się, w miarę możliwości udzielić Państwu informacji, w razie wątpliwości również w przypadku braku uprawnienia do żądania takiej informacji, albo pisemnie uzasadnić odmowę jej udzielenia.

2.2 Przekazywanie treści osób trzecich

Na naszych stronach internetowych korzystamy także z innych serwisów, aby włączać do naszego przekazu ich treści. Przekazywanie treści osób trzecich odbywa się ze względu na nasz uzasadniony prawnie interes w celu wzbogacania naszych treści innymi i tworzenia powiązań między nimi. Przy tej okazji informacje na Państwa temat będą spływać do poszczególnych serwisów, które w ramach zapytania HTTP (patrz wyżej) otrzymają informację o tym, że odwiedzają Państwo naszą stronę. Aby chronić Państwa interesy, a mianowicie kontrolować, jakie podmioty przetwarzające dane dowiadują się o tym, że wywołują Państwo nasze treści i treści osób trzecich, o których mowa w niniejszym akapicie, przekazanie następuje dopiero po uzyskaniu od Państwa potwierdzenia.

W przypadku korzystania z usług osób trzecich pobieranie i wykorzystywanie danych podlega ich szczegółowym wytycznym w zakresie ochrony danych:

2.3 Ulepszanie oferty internetowej

2.3.1 Cel i kategorie danych

Aby stale ulepszać naszą ofertę internetową przeprowadzamy ewaluację tego, w jaki sposób użytkownicy jej używają. W tym celu korzystamy z następujących informacji pochodzących z zapytania HTTP:

 • Państwa adresu IP (ciągu cyfr, który identyfikuje obecne podłączenie Państwa komputera do Internetu), zanonimizowanego poprzez usunięcie ostatnich dwóch bloków cyfr,

 • wywołanej przez Państwa strony internetowej,

 • informacji o wykorzystywanych przez Państwa przeglądarce, systemie operacyjnym oraz

 • ew. strony, z której Państwo do nas trafili (informacji o tzw. „HTTP referer“).

Ponadto aby móc ponownie rozpoznać naszych użytkowników i nasze użytkowniczki wykorzystujemy tzw. ciasteczka.

Przy pomocy wykorzystywanego na naszych serwerach narzędzia tzw. Matomo (dawniej Piwik)- oprogramowania certyfikowanego zgodnie z niemieckimi przepisami o ochronie danych- zbieramy zanonimizowane dane statystyczne dotyczące dostępu do naszej strony. W dowolnym momencie mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw wobec zbieraniu w przyszłości Państwa zanonimizowanych danych jako użytkownika stronę. Aby zagwarantować Państwu możliwość wyłączenia Państwa danych z ich zachowywania, w Państwa przeglądarce umieszczone zostanie ciasteczko.

Tutaj mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec zbierania zanonimizowanych danych przez Matomo (Piwik):

 

 

Ponadto korzystamy także z oprogramowania Heatmap, które tworzy zanonimizowane heatmaps (mapy ciepła) strony internetowej. Jeżeli chcą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych w tym celu, proszę kliknąć tutaj {link} i postępować dalej zgodnie z instrukcjami Heatmap.

Piwik i Heatmap szanują ustawienie „Nie śledź” w Państwa przeglądarce. Jeżeli chcą je Państwo włączyć, tutaj znajdą Państwo instrukcję.

2.3.2 Podstawa prawna

Wymienione wyżej dane są przetwarzane ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ulepszania naszej strony internetowej.

2.3.3 Przekazywanie danych i osoby uprawnione do dostępu

Uprawnienia do dostępu są przyznawane w oparciu o naszą wewnętrzną koncepcję przyznawania uprawnień oraz odpowiednich pisemnych uzgodnień z naszymi usługodawcami.

2.3.4 Okres przechowywania danych

Dane osobowe są anonimizowane bezpośrednio po ich uzyskaniu.

2.3.5 Państwa prawa

Nie przysługuje Państwu prawo do sprostowania, informacji i usunięcia, ponieważ tuż po ich uzyskaniu dokonywana jest ich anonimizacja i co do zasady nie jesteśmy już w stanie dopasować ich do osoby wnioskującej o przekazanie takich informacji.

2.4 Zabezpieczenie naszych systemów technicznych

2.4.1 Cel i kategorie danych

W celu zabezpieczenia naszych systemów technicznych korzystamy z następujących informacji pochodzących z zapytania HTTP:

 • Państwa adresu IP (ciągu cyfr, który identyfikuje obecne podłączenie Państwa komputera do Internetu),

 • wywołanej przez Państwa strony internetowej,

 • informacji o wykorzystywanych przez Państwa przeglądarce i systemie operacyjnym oraz

 • ew. strony, z której Państwo do nas trafili (informacji o tzw. „HTTP referer“).

2.4.2 Podstawa prawna

Dane są zachowywane ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie możliwości przeprowadzania analizy przy wystąpieniu błędów w naszych systemach technicznych, względnie ataków na nie.

2.4.3 Przekazywanie danych i osoby uprawnione do dostępu

Uprawnienia do dostępu są przyznawane w oparciu o naszą wewnętrzną koncepcję przyznawania uprawnień oraz odpowiednich pisemnych uzgodnień z naszymi usługodawcami.

2.4.4 Okres przechowywania danych

Jeżeli nie zostanie odnotowane żadne zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu, opisane dane będą usuwane w ciągu siedmiu dni. W wypadku stwierdzenia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu usunięcie nastąpi, po stwierdzeniu, że nie istnieje już żaden uzasadniony prawnie interes, aby je dalej przechowywać.

2.4.5 Państwa prawa

Co do zasady mają Państwo prawo do informacji na temat wymienionych wyżej kategorii danych oraz ich sprostowania. Jednakże w zasadzie identyfikacja osoby jest możliwa w pierwszej kolejności poprzez adres IP. Jednocześnie jesteśmy zobowiązani do zagwarantowania, że informacje na ten temat będą udzielane wyłącznie osobom do tego uprawnionym. Aby móc udzielić Państwu informacji, musimy mieć odpowiedni dowód na to, że informacje dotyczą Państwa osoby.

2.5 Przekazywanie komentarzy

2.5.1 Cel i dane

Osoby odwiedzające nasze strony internetowe mają możliwość pozostawienia komentarza pod artykułami. Zachowujemy przy tym dane, wyświetlane w formularzu komentarza:

 • imię i nazwisko (widoczne publicznie)

 • adres poczty elektronicznej (niewidoczny publicznie)

 • treść komentarza (widoczną publicznie)

Ponadto zachowywany jest tzw. ciąg User-Agent w celu identyfikacji przeglądarki, który pomaga w rozpoznawaniu spamu.

2.5.2 Podstawa prawna

Zachowanie danych i ich publikacja następują na podstawie udzielonej zgody.

2.5.3 Przekazywanie danych i osoby uprawnione do dostępu

Uprawnienia do dostępu są przyznawane w oparciu o naszą wewnętrzną koncepcję przyznawania uprawnień oraz odpowiednich pisemnych uzgodnień z naszymi usługodawcami. Wymieniony wyżej ciąg User-Agent jest przetwarzany ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie rozpoznawania spamu.

2.5.4 Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane dopóki dana osoba nie sprzeciwi się ich wykorzystywaniu i nie zażąda ich usunięcia.

2.5.5 Państwa prawa

Co do zasady mają Państwo prawo do informacji na temat wymienionych wyżej kategorii danych oraz ich sprostowania.

 

3. Newsletter, informator techniczny, abonamenty, trenerzy/trenerki, GreenCampus

3.1 Cel i dane

Przetwarzane są tu dane osobowe, które służą realizacji głównego celu Heinrich-Böll-Stiftung e.V. zgodnie z § 2 statutu stowarzyszenia. Maksymalny zakres tych danych to:

 • imię i nazwisko
 • tytuł
 • płeć/forma adresatywna
 • data urodzenia
 • dane kontaktowe (adresy pocztowe, adres poczty elektronicznej, telefon, faks, komunikator, strona internetowa)
 • tematyczne obszary zainteresowań
 • stosunki z Fundacją
 • moment nawiązania kontaktu ze strony Fundacji
 • dane do kontaktu z ekspertami/ekspertkami i informacje o ekspertach/ekspertkach
 • informacje szczególne
 • informacje o ochronie danych

3.2 Podstawa prawna

Zachowanie danych osobowych następuje na mocy udzielonej zgody lub ze względu na prawnie uzasadniony interes Fundacji w zakresie realizacji jej celów statutowych.

3.3 Przekazywanie danych i osoby uprawnione do dostępu

Uprawnienia do dostępu są przyznawane w oparciu o naszą wewnętrzną koncepcję przyznawania uprawnień oraz odpowiednich pisemnych uzgodnień z naszymi usługodawcami.

3.4 Okres przechowywania danych

Niniejsze dane osobowe są przechowywane, dopóki dana osoba nie sprzeciwi się ich wykorzystywaniu i nie zażąda ich usunięcia. Ponadto regularnie sprawdza się, do jakich osób nasze oferty nie docierały w okresie ostatnich 18 miesięcy. W tej sytuacji dane osobowe usuwa się z bazy danych po dokonaniu sprawdzenia i z zachowaniem odpowiedniego terminu na opracowanie sprawy wynoszącego do trzech miesięcy.

3.5 Państwa prawa

Mają Państwo prawo do informacji o wyżej wymienionych kategoriach danych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

4. Zgłaszanie udziału w wydarzeniu

4.1 Cel i dane

Przetwarza się tu dane osobowe, które służą realizacji głównego celu Heinrich-Böll-Stiftung e.V. zgodnie z § 2 statutu stowarzyszenia. Maksymalny zakres tych danych to:

 • imię i nazwisko

 • tytuł

 • płeć/forma adresatywna

 • dane do kontaktu (adresy pocztowe, adres poczty elektronicznej, telefon)

 • informacje o wydarzeniach

 • nawiązanie kontaktu ze strony Fundacji

 • informacje o ochronie danych

4.2 Podstawa prawna

Zachowanie danych osobowych następuje na mocy udzielonej zgody lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w zakresie realizacji jej celów statutowych.

4.3 Przekazywanie danych i osoby uprawnione do dostępu

Uprawnienia do dostępu są przyznawane w oparciu o naszą wewnętrzną koncepcję przyznawania uprawnień oraz odpowiednich pisemnych uzgodnień z naszymi usługodawcami.

4.4 Okres przechowywania danych

Osoby biorące udział w wydarzeniu wyrażają zgodę na nawiązywanie z nimi kontaktu oraz zachowanie ich danych w celu przygotowania, przeprowadzenia, podjęcia odpowiednich czynności po jego zakończeniu i dokumentacji wydarzenia. Jeżeli nie wystąpią dalsze kontakty z Fundacją, dane osobowe usuwa się z bazy po 18 miesiącach – po dokonaniu sprawdzenia i z zachowaniem odpowiedniego terminu na opracowanie sprawy wynoszącego do trzech miesięcy.

4.5 Państwa prawa

Mają Państwo prawo do informacji o wyżej wymienionych kategoriach danych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

5. Zamawianie publikacji

5.1 Cel i dane

W celu przesyłania naszych publikacji osobom zainteresowanym przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko

 • adres, ew. adres do wystawienia faktury

 • adres poczty elektronicznej

 • zamówiona publikacja

 • dane dotyczące płatności

5.2 Podstawa prawna

Zachowanie danych następuje na podstawie umowy lub przedumownego stosunku prawnego.

5.3 Przekazywanie danych i osoby uprawnione do dostępu

Uprawnienia do dostępu są przyznawane w oparciu o naszą wewnętrzną koncepcję przyznawania uprawnień oraz odpowiednich pisemnych uzgodnień z naszymi usługodawcami.

5.4 Okres przechowywania danych

Po dostarczeniu publikacji Państwa dane osobowe są usuwane. Jeżeli z zamówieniem publikacji wiążą się płatności, Państwa dane osobowe muszą być przechowywane przez okres wskazany w ustawie.

5.5 Państwa prawa

Mają Państwo prawo do informacji o wyżej wymienionych kategoriach danych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli nie sprzeciwiają się temu wymogi ustawowe.