Göran Rosenberg
Writer

Göran Rosenberg was born in 1948 in Södertälje, Sweden. He has recently published the book „Ett kort uppehåll på vägen till Auschwitz“ (2012).

Contributions:

Europe and Its Refugees